Statskontoret kritiserar Datainspektionen i myndighetsanalys

2020-06-18
Datainspektionen har fått nya uppgifter och befogenheter i och med att dataskyddsförordningen trädde i kraft i maj 2018. Myndigheten har samtidigt vuxit snabbt.

Statskontoret bedömer att denna omställning har påverkat Datainspektionens möjligheter att bedriva en effektiv verksamhet, men att myndigheten framöver behöver visa bättre resultat, framförallt genom att avsluta fler tillsynsärenden och korta handläggningstiderna för kameratillstånd.

Läs mer här: http://www.statskontoret.se/publicerat/publikationer/2020/myndighetsanalys-av-datainspektionen/