SE-domän

1999-12-01

Hur står det till med er domän?

Antalet domäner fortsätter att öka. Bara under se-domänen finns det idag närmare 72.000 domäner. Troligtvis har mer än tre fjärdedelar av alla som läser detta en E-mailadress som slutar med “.se”. Enligt tester som nyligen gjorts på ca 35.000 se-domäner, så har mer än 30% felaktiga data i namnservern för sin se-domän. En skrämmande siffra med tanke på hur viktigt det är att all information om en domän (benämns zon) är med sanningen överensstämmande.

Till varje zon finns en SOA post. Denna post innehåller bland annat E-mailadressen till den som är kontaktperson för domänen. Önskar man komma i kontakt med den som är ansvarig för domänen så är det denna E-mailadress som används. Dessvärre så är det knappt 80% av alla E-mailadresser i SOA posten som är korrekta. Det har inte gjorts några tester för att verifiera att E-mailadressen bevakas av någon, vilket sannolikt skulle ha minskat värdet med 10 tals procentenheter.

För att säkerställa att en domän är tillgänglig bör mer än en namnserver användas för domänen. Närmare 90% av se-domänerna har mer än en namnserver. Tyvärr så är inte alla namnservrar som är utpekade medvetna om detta. Vilket gör att siffran 90% är ett glädjetal. Av de namnservrar som är utpekade, så är drygt 10% ovetande om detta.

Detta är bara ett axplock från testerna. Det finns fler fel av mer eller mindre allvarlig karaktär. Det som är viktigt att pointera att det är upp till domännamnsinnehavaren att se till att allt data är korrekt. Det finns ingen myndighet eller något organ som sköter detta. Eftersom en mindre välmående domän drabbar domännamnsinnehavaren, så är tumregeln “att var och städar framför sin dörr”.

Hur vet man om sin domän mår bra eller ej? Det finns ett antal verktyg på nätet för att testa sin domän. Här är länken till ett bra verktyg: http://www.nic.fr/zonecheck/english.html. Verktyget kräver en del kunskap om DNS, men det är bara att inse att man inte kan ignorera fakta i det fallet. Har man inte DNS kompetens, så får man köpa det. Det finns inte någon genväg till en väl fungerande domän.