Orosmolnet

2009-03-31

Det går inte att slå upp en IT-relaterad tidsskrift utan att läsa om “molnet”. Det var ett tag sedan branschen hade ett riktigt buzzword att trumma kring varför det trummas som aldrig förr. Lågkonjunkturen bidrar också. Det samlas, precis som vid förra lågkonjunkturen, mängder med lycksökare som lyfter fram sina enastående kvalitéer inom området. Allt verkar rymmas inom ramen för “molnet”.

Sista veckorna har jag roat mig med att lyssna av vad så väl lekmän som förstå-sig-på-are anser att “molnet” är och faktum är att motsatsen till samstämmighet har fått ett ansikte. Bilden är allt annat än klar. Gartner har en definition som kanske är rätt att luta sig mot, deras profetior blir som bekant ofta självuppfyllande. De säger att “molnet” infinner sig när massivt skalbar IT-relaterad kapacitet tillhandahålls som tjänst med internetteknik till ett flertal externa kunder. Ursäkta mig, men vad är nytt under solen?

Den trend som jag kan se är att man i allt större utsträckning, medvetet eller omedvetet, flyttar ut känslig information till en annan part. Huruvida det är ett resultat av “molnet” hypen, om det är själva hypen, eller om det råkar sammanfalla låter jag vara osagt. För mig är detta i alla fall det riktiga orosmolnet.

En paradox i sammanhanget är att de egna IT-organisationerna aldrig har haft en högre mognadsgrad i förmågan att hantera känslig information och då finner man det lämpliga att utkontraktera hanteringen. Inte sällan till en part som hanterar min känsliga information som vilken information som helst. Kanske består framgången i att den externa aktören kan göra informationen mer lättillgänglig än vad den egna IT-organisationen förmår.

Var helst, när som helst och från vad som helst så är informationen tillgänglig. Jag lovar att det klarar den egna IT-organisationen också av om man får göra samma säkerhetsmässiga avkall. Den externa aktören håller sannolikt inte med mig, men efter första fadäsen brukar det infinna sig viss form av tillnyktring från såväl utförarled som beställarled.

Aldrig har beställarkompetensen varit viktigare. Du får ofta exakt vad du bett om, inte mer. Är olyckan framme så är det sällan någon kan ställas till svars. Tillhör du dem som står i begrepp att utkontraktera information som är företagsintern, känslig, eller sekretessbelag så krävs beställarkompetens långt utöver det vanliga. Förblindas inte av prognosen av sol och värme, det är trots allt fler diffusa moln som utlovats.