Oförberedd

2008-03-31

När jag skrev förra månadens krönika lovade jag mig själv att inte återupprepa inledningen med vädret. En av de oskrivna reglerna jag har kring krönikorna är just att inte återupprepa dem. Därför smärtar det lite att jag redan 2005 skrev om lösenordsdrällarna. Det som nu aktualiseras av händelserna hos TV3, Aftonbladet och senast Dataföreningen. Som sagt, det är ingen nyhet och det väcker egentligen inte förvåning. Vädret däremot väcker fortsatt förvåning. Minns ni hur det var för en månad sedan? Till och med meteorologen konstaterade att det var vår. Sedan dess har vi upplevt köldrekord i Nikkaluokta, snörekord i fjällvärlden och trafikkaos ända nere i Skåne. Förvånande för många, det låg helt enkelt inte i linje med vad vi hade förväntat oss.

Förväntningar utgår ofta från enklare analyser som i sin tur vilar på trender. Helst linjära trender. Råder det dessutom någon form av jämvikt i systemet för det vi förutspår så är det än en mer sannolik spådom. Allt som ofta rör det sig om mer eller mindre kvalificerade gissningar och skall sanningen fram så är det kanske snarare tur än skicklighet att det vi förutspår faller in.

För de allra flesta som råkar ut för en IT-relaterad incident så sker det som en överraskning. Det är överraskandet att det händer, överraskandet hur det hände men kanske inte förvånande att beredskapen inte var bättre. Målsättningen för många, beslutade i förväg eller ej, är att snabbt som ögat återfå ett normalläge. Få frågar sig varför det hände, om det kan hända igen och om det verkligen var första gången det hände. Det senare märks minst men åsamkar ofta störst skada.

Hela detta scenario kan låta väl negativt, men det är inte det jag vill lyfta fram utan vikten av att i förväg ha fattat ett antal viktiga beslut så att IT-incidenten hanteras för organisationen på ett korrekt sätt. Flertalet pusselbitar faller ofta på plats när rutinen sätts på pränt, men den enskilt viktigaste pusselbiten faller ofta i skymundan och det är själva övandet.

Det är lätt att stå vid en whiteboard och dra några sträck, men när det verkligen gäller är det andra färdigheter som sätts på prov. Dessa färdigheter, oavsett vilka förutsättningar organisationen har, måste tränas in för att fungera tillfredställande. Bäst av allt är att det är en ovanligt stimulerande träning.

© 2008 Thomas Nilsson, Certezza AB