Nya turer gällande personuppgifter

2016-02-29

I dag, på skottdagen den 29 februari, har två saker publicerats. Den första är att regeringen tillsätter en utredning, lett av Inga-Lill Askersjö, som är justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen, gällande hur Dataskyddsförordningen ska kunna implementeras i svensk lag. Dataskyddsförordningen behöver nämligen kompletteras av vissa nationella regler, som till exempel rör rätten att överklaga tillsynsmyndighetens beslut.

Under dagen har också EU-kommissionen publicerat ett pressmeddelande att man nu har texterna klara till Privacy Shield, ett förslag till det nya regelverket som ska ta över efter det att EU-domstolen ogiltigförklarat Safe Harbor. De texter som nu är presenterade ska Artikel 29-gruppen (Article 29 Working Party) utreda och sedan komma med sitt utlåtande. Dock har redan nu publicerats kritik mot innehållet och hur de i praktiken ska efterföljas i USA. Ars Technica UK har i en artikel beskrivit hur vissa krav i överenskommelsen emotsägs av hur USA har presenterat hur deras underrättelsetjänster kan ta del av data samt dela data emellan sig.