Nya tider sommartider

2023-06-30

Vid det nya året avspeglas det gångna året i form av nyårskrönikor. Även mina krönikor i slutet av december har haft den prägeln i snart 27 år. Jag är dock inte övertygad om att juletid är tiden för reflektion. Tvärt om! När vi nu går in i en tid av sommar och förhoppningsvis ett lägre tempo vill jag påstå att nu är det den bästa tiden för reflektion!

Krönikorna i januari och i maj från i våras kan kopplas till större incidenter där just reflektionen och lärandet är oerhört värdefullt, men samtidigt konstateras att tiden inte alltid finns där. Detta trots att de händelser som var och en går igenom förmodligen är det bästa lärandet. Reflektionen och lärandet måste få ta större plats i det systematiska informations- och cybersäkerhetsarbetet för att öka vår robusthet.

Informations- och cybersäkerhetsrelaterade incidenter har idag ett mycket högt nyhetsvärde. Rapporteringen, som sker med varierande grad av kvalité, avtar tämligen snabbt i takt med att incidenten klingar av. Jag vill påstå att medias målgrupp mer än gärna skulle se en journalistik som i större grad följde upp fler incidentrelaterade nyhetshändelser. Det finns en hel ocean av händelser så det råder verkligen inte brist på uppslag. Kanske är det inte lika kittlande för en journalist att följa upp ”vad hände sen”, men det är en lågt hängande frukt.

Faktum är att vidtagna åtgärder och eventuella rättsliga efterspel är oerhört intressanta. Även frånvaron av densamma! Detta för att öka samhällets medvetenhet och därmed även dess robusthet.

I en tid av reflektion är detta ett exempel på vad som kan förbättras. Vi behöver veta vad som hände sen. Hur vet vi att en aktör har lärt sig av sina egna misstag? Speciellt i de sammanhang där insikten att det har begåtts misstag verkar låg och att det mer har handlat om att försvara sig eller bara försökt hålla låg profil.

Jag lever i tron att marknaden är självsanerande. Aktörer som inte vill dela sina erfarenheter från större incidenter, inte ens med sina kunder borde ha ett begränsat existensberättigande. Verkligheten visar att jag nog är naiv. Visst ser vi att aktörer försvinner från marknaden för att allvarliga misstag har begåtts, men det verkar finnas en gråzonsproblematik även här.

I en tid av reflektion är det viktigt att ställa större krav på våra leverantörer. De finns för att vi finns. Krav på öppenhet och transparens till köparen i en bransch som hela vårt samhälle vilar på är mer än rimligt.

Listan här kan göras lång. Reflekterande leder till förändringar som gör skillnad på riktigt!

Glöm inte bort att tiden för reflektion också är ett sätt för hjärnan att varva ner och att sommartiden är kanske den bästa tiden för det. Glöm heller inte bort att även använda sommartiden för återhämtning, för att koppla bort och för att koppla av!

Med önskan om en fin fin sommar!