Nya föreskrifter om säkerhetsskydd stärker Sveriges säkerhet

2022-03-03
Som ett stöd i säkerhetsskyddsarbetet ger Säkerhetspolisen ut nya föreskrifter som träder ikraft 1 mars 2022. Föreskrifterna riktar sig till civila myndigheter och företag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet.

 

De nya föreskrifterna innehåller bland annat en tydligare beskrivning av hur en säkerhetsskyddsanalys ska genomföras. Den innehåller också nya bestämmelser som möjliggör att ett säkerhetsskyddsavtal ska kunna ingås mellan flera parter vid samverkan eller samarbete mellan aktörer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet.

Föreskrifterna finns att läsa här: Nya föreskrifter om säkerhetsskydd stärker Sveriges säkerhet – Säkerhetspolisen (sakerhetspolisen.se)