NeXus Hybrid Access Gateway 5.9.0.

2017-01-05
NeXus har i dagarna släppt en ny version av NeXus Hybrid Access Gateway 5.9.0.

Uppdateringen innehåller ny funktionalitet i form av:

  • Uppdaterad grafisk layout
  • Möjlighet till automatiskt aktivering av Portwise/Nexus autentiseringsmekanism ifrån andra autentiseringsmekanismer
  • Utökade möjligheter för konfigurering av SAML federeringar i internt SAML Managament API

 

Uppdateringen innehåller buggrättningar i form av:

  • MySQL databaser där skiftlägeskänsliga tecken inte respekteras i POSIX system
  • Avsaknad av Linux kernel headers förhindrar drivrutinskompilering
  • Hyper-V Integration Services installation slutförs ej korrekt
  • Access Point kraschar då fel protokoll används för Web Sockets

 

Mer information finns i Release Notes.
Kontakta Certezza Support vid frågor,
E-post: support@certezza.net
Telefon: 08-791 92 00