neXus Hybrid Access Gateway 5.7.2

2016-05-30

neXus har i dagarna släppt en ny version av neXus Hybrid Access Gateway 5.7.2.

Uppdateringen innehåller ingen ny funktionalitet men däremot innehåller den ett par uppdateringar i form av förbättrad säkerhet och stabilitet. Releasen innehåller följande fixar:

• Utökad loggning för autentisering genom XPI-WS.
• Accessregler kunde tidigare inte kombineras när en webbresurs skulle konfigureras. Detta har nu åtgärdats.
• ForceAuthn krävde att användaren åter autentiserade sig mot SP trots att en session redan var igång på IdP. Detta är nu åtgärdat.

Mer information finns i Relase Notes.

Kontakta Certezza Support vid frågor,
E-post: support@certezza.net
Telefon: 08-791 92 00