Nexus GO Workforce

2022-06-29
Nexus GO Workforce - Utfärdande och livscykelhantering av egna tjänsteidentiteter, levererat som tjänst.

 

Både elektroniska och fysiska ID (TjänsteID-kort) hanteras, den elektroniska identiteten utfärdas på ett s.k. Smart Card. Via självserviceportal kan användaren själv ID-växla till andra typer samtidiga eID-bärare. t.ex.

  • mobilt ID
  • virtuellt smartcard
  • eller hårdvarutoken.

Stöd finns för NFC i Smartkort för hantering av 2FA via delade enheter inom vården och för ändamålet avsedda mobilapplikationer.

Kontakta Certezza för mer info eller läs mer HÄR