MSB och Trafikverket får i uppdrag att planera och förbereda vidare utveckling och etablering av Rakel Generation 2

2021-10-27
Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) och Trafik­verket (TRV) får i uppdrag att planera och förbereda Rakel Generation 2, som är nästa genera­tions säkra och robusta kommu­nikations­lösning för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar.

Arbetet ska utgå från MSB:s förslag från februari i år, där Rakel G2 ska nyttja Trafik­verkets och Svenska kraftnäts opto­fibernät och där ett statligt radio­accessnät ska etableras. Systemet ska kompletteras med radio­access i kom­mersi­ella nät för ökad kapa­citet och täckning.

Läs pressmeddelandet från regeringen här: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/10/msb-och-trafikverket-far-i-uppdrag-att-planera-och-forbereda-vidare-utveckling-och-etablering-av-rakel-generation-2/