Lagar som reglerar informationssäkerhet

2020-04-21
Att informationssäkerhet är viktigt är nog de flesta överens om. Informationssäkerhet är också reglerat i ett antal lagar, som exempelvis Dataskyddsförordningen, Säkerhetsskyddslagen och NIS-direktivet (lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster).

 

Nu finns en rapport om lagstiftning kring informationssäkerhet framtagen av advokatbyrån Kahn Pedersen. I rapporten “Juridisk informationssäkerhet” går man igenom svenska regelverk.

Rapporten har underrubriken “Att samordna arbetet enligt säkerhetsskyddslagen, NIS-lagen, dataskyddsförordningen och annan lagstiftning om informationssäkerhet” och finns att läsa i sin helhet  här.

Om ni har frågor kring lagstiftning eller behöver hjälp eller rådgivning från Certezzas jurister finns mer information här eller kontakta sales@certezza.net