Kommun IdP från Fortified ID

2024-02-23

Samla alla kommunens inloggningar till en central punkt, en Kommun IdP.

Hantera alla roller med en och samma lösning. Anställda, medborgare, pedagogisk personal, vårdnadshavare, m.fl. kan alla utnyttja samma infrastruktur.

Läs mer här eller se en video på när Anders Björk från FortifiedId talar om det här