IoT i Valborg?

2018-04-27
Min barndoms Valborg färgades av lek med smällare. Tack och lov skedde inte någon allvarlig olycka och med lite perspektiv så var det nog snarare tur än skicklighet att inget allvarligt inträffade. Lagstiftningen har successivt skärpts vilket känns högst rimligt. Vad gäller IoT (Internet of Things, sakernas Internet) finns det klara paralleller att dra. Det kanske låter långsökt, men parallellerna är fler än du anar.

Min barndoms Valborg färgades av lek med smällare.Tack och lov skedde inte någon allvarlig olycka och med lite perspektiv så var det nog snarare tur än skicklighet att inget allvarligt inträffade. Lagstiftningen har successivt skärpts vilket känns högst rimligt. Vad gäller IoT (Internet of Things, sakernas Internet) finns det klara paralleller att dra.

Det kanske låter långsökt, men parallellerna är fler än du anar.
Sakerna som ska anslutas till internet blir en allt större del av vardagen. Innovationen går på högvarv vilket kan bevittnas i allt från SCADA till välfärdsteknologi.

Det saknas verkligen inte idéer, men ur ett säkerhetsperspektiv finns det mycket mer att önska.

En promenad på MVTe (Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa) är ett fascinerande bevis på detta. Den samlade innovationen tenderar att spränga Kistamässan samtidigt som säkerhetsaspekterna inte färgar mer än en bråkdel av mässgolvet.

SCADA, som säkerhetsmässigt är en resa tillbaka i tiden ett decennium eller så, ger det hela en extra spännande dimension då det redan i grunden är en oroshärd som utgör en reell samhällsfara. Illa använd IoT känns i sammanhanget som sprängtråd utöver det hot som IoT i sig redan utgör.

I vårbudgeten finns 350 miljoner att investera i digital teknik för att göra äldre tryggare. Här har staten ett stort ansvar att rikta dessa medel i en riktning som innebär att just begreppet trygghet förstärks. Samhället är inte betjänt av att förstärka den redan illavarslande bilden av IoT.

Det är inte svårt att likna detta vid att hälla tändvätska på en brasa som redan brinner. Dessa medel måste användas till att säkerställa att den digitala teknik de har i åtanke inte utgör ytterligare en samhällsfara.
Rätt använt kan dessa medel inte bara göra de äldre tryggare, de kan ge hela IoT-området den uppsträckning som behövs.

Exempelvis genom tydligare kravställning, branschöverenskommelser avseende informations- och IT-säkerhet, gemensamt test- och ackrediteringsförfarande mm. Detta skulle leda till den kraftsamling som krävs för att lyfta från dagens skrämmande låga nivå till en mer långsiktigt hållbar nivå.

Likt en Valborg för längesedan när en ettöres-smällare inte gav någon större skada, men när vi lindade samman ett 100-tal så blev effekten en helt annan. I en digitaliserad tillvaro är det inte speciellt svårt att skala upp 100-tals tiopotenser till.

Den skada som miljontals kidnappade IoT kan åsamka har vi redan sett prov på. Mirai kanske är det mest kända exemplet hittills.

Självklart ska vi koppla upp sakerna på internet men vi måste samtidigt ställa rimliga hygienkrav för att sakerna inte ska utgöra en fara för samhället. I väntan på att samhället får insikt och agerar måste vi våga vända ryggen till saker som inte förtjänar att anslutas till internet.

Nu som då ta vårt vuxenansvar.