Incidenthantering – ur Certezzas perspektiv

2020-04-03
Omedelbar hjälp när du behöver den är ledstjärnan för Certezzas incidenthantering.

När man upptäcker ett intrång eller misstänker att företagets resurser missbrukas är det ofta svårt att veta exakt vad som ska göras och av vem. Det kan vara svårt att få en överblick över incidentens omfattning och dess möjliga konsekvenser. Certezza kan hjälpa till med allt från rådgivning på distans till att på plats leda incidentprocessen. Genom lång erfarenhet och systematiskt arbete är Certezza ett stort stöd ett företags Incidentarbete.

Certezzas arbetsmetodik 

 • Vi säkerställer att insamling av information och dokumentation sker på korrekt sätt.
 • Att all insamlingen av fakta och dokumentationen sker så att bevis säkras till en eventuell rättslig process.
 • Genomgång och analys av en incident även om situationen inte är akut. Incidentanalysen kan då påvisa eller kartlägga hur information och andra resurser har hanterats, eller inte hanterats i företagets IT-miljö.
 • Verifiera att en incident har skett, begränsa omfång och spridning av en pågående incident
 • Identifiering av skadlig kod eller vad en angripare gjort vid ett dataintrång.
 • Rensa bort eventuell skadlig kod och uppsäkring av systemet
 • Konfigurering av perimeterskydd (brandvägg/IPS) för att förhindra att attacken upprepas
 • System för att monitorera systemet när det driftsätts efter en incident.

Rapporten – Kanske viktigast av allt.

Vi levererar alltid en rapport som tydligt beskriver incidenten och en handlingsplan för att förhindra att liknande incidenter sker igen.

Blicka framåt

Vi erbjuda också stöd för att få en egen incidenthantering på plats, exempelvis genom:

 • Utbildningar
 • Kontinuitetsplanering
 • Rutiner för incidentrapportering
 • Tekniska verktyg för att förebygga och upptäcka incidenter.

Kontakta Certezza på sales@certezza.net eller 08-791 92 00 för mer information och priser