IMY tillsynsplan för 2023

2023-05-24

Nu har Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) publicerat tillsynsplanen för 2023.

Tillsynsplan 2023 (imy.se)