Viktig information till kunder som använder Nexus Hybrid Access Gateway tillsammans med Personal Mobile och planerar att uppgradera till version 5.12 eller senare.

2018-04-27

Om du inte använder Personal Mobile för autentisering eller signering med Hybrid Access Gateway kan du bortse från informationen i detta meddelande.

När Nexus Hybrid Access Gateway används tillsammans med Nexus Personal Mobile och uppgraderas till version 5.12 eller senare så slutar Personal Mobile att fungera som metod för autentisering och signering.

För att stödja certifikatsbaserad autentisering med Personal Mobile i Hybrid Access Gateway ersätts den inbyggda meddelandeservern med Nexus Hermod Messaging Server i Hybrid Access Gateway 5.12.
Den inbyggda meddelandeservern i Hybrid Access Gateway 5.11.x eller tidigare tas bort i 5.12.

För att kunna använda Personal Mobile med Hybrid Access Gateway 5.12 eller senare måste Nexus Hermod Server distribueras som en separat tjänst.
Detta gäller även om rånycklar används istället för certifikat.

Kort information om hur du distribuerar Nexus Hermod Server:
Migrera meddelandeboxdata från Hybrid Access Gateway till Hermod-databasen och integrera Hybrid Access Gateway 5.12 med Hermod.

Kontakta gärna Certezza Support för mer information eller frågor om detta
E-post: support@certezza.net
Telefon: 08-791 92 00