Hälsocheck Active Directory

2021-05-20
Hälsocheck av Active Directory innebär en förstudie/granskning och säkerhetsanalys av organisationens katalogtjänst, men är inte begränsad till det utan kan även omfatta granskning av kringliggande delar och tillhörande komponenter. 

 

Målet med förstudien är att hitta de delar som inte går efter branschpraxis samt att se om några potentiella säkerhetsbrister finns. Granskningen sker i dialog med representanter för organisationen då man går igenom vilka områden som ska ses över. I leveransen ingår en granskningsrapport med rekommenderade åtgärdspunkter.

För mer information och beställning kontakta sales@certezza.net