Forum för leverantörer av betrodda tjänster och e-legitimationer

2020-09-23
Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Post- och telestyrelsen (PTS) kommer den 19 november 2020 att arrangera ett digitalt forum för leverantörer av betrodda tjänster och e-legitimationer.

 

Syftet med forumet är att ordna ett möte där olika aktörer med koppling till eIDAS-förordningen kan träffas för att få information om aktuella aktiviteter på området, utbyta erfarenheter och diskutera eIDAS-relaterade frågor. Forumet är helt digitalt och samarrangeras liksom tidigare år av myndigheterna DIGG och PTS.

Vid årets forum kommer de bland annat att prata om den översyn av eIDAS-förordningen som just nu pågår samt krav på avancerade elektroniska underskrifter. De har bland annat bjudit in talare från EU-kommissionen, olika myndigheter och från marknaden. Innehållet är under utarbetning och de kommer att återkomma med en agenda längre fram. Preliminärt kommer forumet att vara en heldag. Anmälan till forumet öppnar när agendan färdigställts.

De välkomnar även förslag från på frågor och ämnen att ta upp på forumet. Det mejlas till eIDAS@pts.se.