Förenkla er e-legitimationsutgivning med Certezza och Pointsharp

2024-06-12

Pointsharp har en tjänst för tillhandahållande av e-tjänstelegitimationer som är godkänd på tillitsnivå 3 (LoA3) enligt Myndigheten för digital förvaltnings (Digg) tillitsramverk. Tjänsten Pointsharp Net iD svensk e-legitimation kan användas för att höja säkerhetsnivån inom en organisation. Den kan användas till allt från interna behov såsom inloggning i Windows eller interna e-tjänster till externa tjänster såsom Digitala nationella prov (DNP), Säker digital kommunikation (SDK) samt Nationella läkemedelslistan. Dessutom kan man nyttja e-tjänstelegitimationerna som t.ex. identitetshandling, till inpassering samt för utskriftsfunktioner.

Certezza kan hjälpa till med införande och integration av tjänsten och agera ombud för Pointsharps kunder.

Fördelar med att införa Pointsharp Net iD svensk e-legitimation:

  • tillgång till olika typer av bärare (kort, mobil enhet, säkerhetsnyckel) och möjlighet att ha flera bärare per person, utan extra kostnad
  • möjlighet att kombinera med SITHS-kort
  • funktioner framtagna specifikt ur en kommuns perspektiv, såsom hantering av delade enheter och enkel utgivning av kort, även för tillfällig personal
  • kan avropas via licensavtal och betalas per användare vilket underlättar budgetering

Certezza har två erbjudanden:

  • Certezza Uppstart som innebär traditionell implementation och införande av tjänsten.
  • Certezza Ombud vilket är en tjänst där vi utöver att hjälpa till under införandefasen även säkerställer regelverksefterlevnad och löpande support kopplat till Pointsharp Net iD svensk e-legitimation.

1. Certezza Uppstart. Certezza utbildar organisationen i den tekniska tjänsten såväl som i de regelverk som omger den. Kommunen får hjälp med att identifiera vilka anpassningar som krävs för att upprätta och efterleva tjänstens tillitsramverk och för att bli godkända vid den initiala revisionen av Pointsharp vilket är ett krav för att bli en godkänd utfärdare. Vi bistår även med att få de tekniska förutsättningarna på plats för:
• Utfärdande av e-legitimationer via Pointsharps portal
• Konsumtion av e-legitimationer i organisationen
• Inloggning i Windows eller autentisering i e-tjänster
En heldagsutbildning för de personer som kommer att ha en aktiv roll i utfärdarorganisationen ingår i uppstarten.

2. Certezza Ombud. Att upprätta och underhålla ett eget utgivningsområde (RA) av e-tjänstelegitimationer är en tidskrävande och komplex process. Det krävs expertkunskap och dedikerad personal för upprättande och löpande underhåll av tillitsdeklarationen såväl som kontinuerlig internrevision och efterlevnad. Vi på Certezza har expertkunskap inom detta område och kan erbjuda en helhetslösning där vi är med er i samtliga delar av det efterlevnadsarbete som regelverket kräver. Utöver uppstart enligt Certezza Uppstart innefattar tjänsten även löpande förvaltning och upprätthållande av utgivningsområdet genom att vi tillsätter betungande ansvarsrollerna.

Vill du veta mer? Kontakta pointsharp@certezza.net