För oss som är känsliga för “storebror” ser dig

2020-08-28
NSA har tagit fram en beskrivning gällande risken för platsdata information i olika enheter.

Det finns härdningsbeskrivningar för IOS och Android enheter att följa hos bl.a CIS, i denna pdf beskriver NSA hur man kan göra för att minska risken för onödig delning av platsinfo.