Flera spännande regeringsuppdrag

2019-08-22

Regeringen har under sommaren tagit fram flera spännande regeringsuppdrag till olika myndigheter. Bland annat ska Statistiska centralbyrån kartlägga användningen av artificiell intelligens och användningen av analys av stora datamängder i företag. Post- och telestyrelsen ska uppdatera vägledningen om hur IPv6 kan införas med avseende på tillgänglighet, säkerhet och ekonomi samt genomföra informationsinsatser hos statliga myndigheter, kommuner och landsting. Tillväxtverket ska främja små och medelstora företags förmåga att använda data som strategisk resurs. I detta arbete ska skyddet av Sveriges säkerhet, samt behovet av informationssäkerhet och skydd av den personliga integriteten, säkerställas.  Universitetskanslersämbetet och Tillväxtverket får i uppdrag att tillsammans analysera och föreslå hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas både kort- och långsiktigt.

 Länkar till uppdragen:

 Uppdrag att kartlägga användningen av AI och analys av big data. Redovisas 30 november 2020.

 Uppdrag att främja och följa införandet av IPv6. Delredovisas 30 februari 2020 och slutredovisas 1 mars 2021.

Uppdrag att främja små och medelstora företags förmåga att använda data som strategisk resurs. Delredovisas 1 februari 2020 och slutredovisas 1 februari 2021.

Uppdrag att samverka kring kompetensförsörjningen av digital spetskompetens. Delredovisas den 31 oktober 2020 och slutredovisas den 31 oktober 2022.