Fem små hus…

2020-08-28
Projektet Fem små hus har initierats av TU-stiftelsen i samarbete med experter inom olika företag, organisationer och myndigheter.

 

Projektet har tagit fram ett förslag till arkitektur som förstärker dagens infrastruktur för att uppfylla samhällets krav. Förslaget ger en stabil grund för fortsatt digitalisering inom alla sektorer med målet att infrastrukturen ska ha den stabilitet och säkerhet som Sverige behöver.
Arbetet med förslaget har bedrivits med låg profil under ett flertal år. Den enda målsättningen har varit en struktur som möter hela samhällets behov.

Se vidare här Fem små hus