EUs Dataskyddsförordning på svenska

2016-02-19

Nu har man gjort ett första översättningsarbete av EU:s Dataskyddsförordning. Den svenska versionen finns att hämta här. En snabb överblick av översättningen är att den ligger nära de begrepp som användes i det nu gällande direktivet 95/46/EG, det som ligger till grund för dagen PuL.

Mycket arbete finns kvar att göra, t.ex. kommer numreringen av artiklarna göras om (t.ex. för att nuvarande Artikel 11 är utan innehåll), samt att man måste ensa det som står i inledningen (preamblen) till artikeltexterna.