Ett nationell cybersäkerhetscenter inrättas 2020

2019-09-27
Debattartikel av inrikesminister Mikael Damberg, försvarsminister Peter Hultqvist och finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund i Svenska Dagbladet den 26 september 2019.


För att Sverige ska kunna bli bäst på att utnyttja digitaliseringens möjligheter måste säkerhetsperspektivet vara med från början. Vi får inte blunda för att ny teknologi – förutom alla fantastiska fördelar – också medför stora risker och gör oss sårbara.
Sverige behöver växla upp arbetet inom cybersäkerhetsområdet. Idag presenterar regeringen ett nytt steg i detta arbete:

– Ett nationell cybersäkerhetscenter inrättas 2020

Centret ska stödja regering, kommuner och landsting, myndigheter och näringslivet i arbetet med att skydda sig mot cyberattacker.


https://www.regeringen.se/debattartiklar/2019/09/sa-starker-vi-cyberssakerheten-i-sverige/