eIDAS-förordningen

2020-03-06
Den 29 september 2018 trädde eIDAS-förordningen i kraft.

 

Förordningen innebär i korthet att det är obligatoriskt för offentliga myndigheter att tillåta inloggning även med utländska e-legitimationer. För att lösa det krävs samverkan med DIGG, federationskompetens och teknisk kunskap om den federationsplattform som används. Certezza kan hjälpa er att både rent tekniskt med konfiguration av IdP (t ex Nexus, PhenixID, ADSF och Shibbolet), och rent administrativt i dialogen med DIGG och Sweden Connect.

Certezza har bred erfarenhet av både de tekniska och formella aspekterna av federationsanslutning efter arbete med Skolfederation och Sambi, och har mycket god kunskap om eIDAS.

För mer information, kontakta sales@certezza.net