Den 25 maj 2018 börjar DSF gälla!

2016-05-12

Den 4 maj 2016 så publicerades EUs nya dataskyddsförordning (DSF) i EUs officiella tidning (EUT). Det innebär att förordningen börjar gälla den 25 maj 2018, dvs 2 år och 20 dagar efter publiceringen. Som tidigare här skrivits så betyder det att den nuvarande personuppgiftslagen kommer upphöra att gälla den 24 maj 2018 samt att en del annan nationell lagstiftning måste anpassas. Regeringen tillsatte redan i februari en utredning som ska analysera förordningen och se vilka nationella anpassningar som måste göras.

Det pågår också arbete inom respektive departement som äger viss registerlagstiftning som troligen också behöver justeras. Likaså är Datainspektionen i färd med att förbereda sig med de nya uppgifter som blir ålagda myndigheten.

Sammanfattningsvis kan sägas att det redan idag gäller för samtliga organisationer att komma upp i den nivå som dagens PuL föreskriver och därefter utöka skyddet av personuppgifter i enlighet med DSF. Det kan betyda att man behöver tillsätta ett dataskyddsombud, genomföra risk- och konsekvensanalyser gällande personlig integritet (PIA, Privacy Impact Assessment) och inleder en dialog med system- och tjänsteleverantörer huruvida dataskydd för personuppgifter hanteras i tjänsten/systemet.

Certezza kan naturligtvis hjälpa er med arbetet att anpassa er till DSF. För mer information och frågor kontakta oss på sales@certezza.net.