Dataskyddsförordningen på svenska

2016-04-14

Den lagtext som Europaparlamentet, Kommissionen och Ministerrådet enades om i december 2015 har nu gått ytterligare ett varv genom EUs juridiska språkexperter. Vi har tidigare presenterat en första svensk översättning (finns att läsa här) vilket var en direktöversättning av överenskommelsen från december. Den versionen innehöll ett antal felaktigheter gällande numrering, hänvisningar och var språkligt ofullständig. Den 8 april kom Ministerrådet ut med ett slutgiltigt förslag till dataskyddsförordning i alla officiella språk, vilket kan hittas här.

Planen är nu att texten kommer att skickas till Parlamentet som sedan tar upp det under ett av sina möten. I Parlamentet är det utskottet LIBE som äger frågan och efter att utskottet lämnat sin rekommendation kommer förslaget läggas fram för hela Parlamentet. Förhoppningsvis kan förordningen röstas igenom före sommaren.

Den vanligtvis välinformerade bloggen som advokatfirman Delphi skriver, länkar även till en jämförelse mellan (den engelska) texten från december och nuvarande version. Jämförelsen kan nås här.

Information och frågor
För mer information och frågor kontakta oss på sales@certezza.net

<!– AddThis Button BEGIN

Share
|

null
AddThis Button END –>