Datainspektionen plockar upp NOYB:s klagomål och granskar överföringar till tredje land

2020-11-27
Datainspektionen har nu inlett sex tillsyner som rör överföringar av personuppgifter till tredje land, det vill säga länder utanför EU och EES, med anledning av sex klagomål mot svenska företag som kommit in från intresseorganisationen None of Your Business (NOYB) i ljuset av EU-domstolens så kallade Schrems II-dom.

 

Klagomålen gör gällande att företag i strid med lagen för över personuppgifter till USA.

Bolagen som granskas är Sinovum Media AB (synonymer.se), Modern Women Media Sweden AB (familjeliv.se), Coop Sverige AB (coop.se), Dagens industri AB (di.se), Tele2 Sverige AB (tele2.se) och CDON AB (cdon.fi).

Läs mer här: Datainspektionen granskar överföring av personuppgifter till tredje land