Compodium släpper TDialog/TDirect 4.3

2024-02-26

TDialog/TDirect 4.3 är nu släppt. Den innehåller följande förändringar:

  • Den SDK accesspunktsprogramvara som är vanligast inom SDK heter Domibus. Sedan Compodium implementerade SDK-stöd har Domibus kommit med ett senare API. Detta API gör att man kan köra accesspunkten multi-tenant, dvs att en accesspunkt kan serva flera meddelandetjänster. Nu har Compodium implementerat även detta API, och eftersom det är det rekommenderade API:et från Domibus är det även default i TDialog. Det finns dock fortfarande stöd för att använda det gamla API:et.
  • I version 4 gjorde Compodium om underskriftsflödet till att underskrift sker vid varje dokumentuppladdning istället för i klump när meddelandet skickas. Det är ett rimligare flöde, men det gjorde att underskrifter av bilagor när man svarar på meddelanden inte längre var möjligt. Nu har Compodium lagt till en underskriftsknapp på PDF-bilagor när man håller på att skapa, svara eller vidarebefordra ett meddelande, så att man kan göra en underskrift på dessa.
  • TDialog har ju en rensningsfunktion som tar bort meddelanden och potentiellt även användare efter en viss tid. Något som dock inte rensats hittills är de “senaste adresserna” dvs minnet av vilka mottagare en viss användare har skickat till. Eftersom detta också är personinformation så är det rimligt att det även kan rensas. Man kan nu ange i konfiguration antal dagar innan den informationen tas bort. Dvs om man sätter 60 dagar så kommer adresser en användare inte skrivit till på 60 dagar att tas bort.
  • När man skickar ett meddelande har TDialog-typen förut alltid varit den översta och förvalda. Numera är SDK den översta och förvalda. Detta gäller dock naturligtvis bara för en brevlåda där SDK är tillgängligt,  effekten blir  att SDK blir förvalt för SDK-brevlådor och TDialog för alla andra brevlådor.
  • Compodiums övergripande rebranding är nu även implementerad i TDialog, vilket betyder nya loggor/favicons och fonter.
  • Det finns krav i SDK på att man loggar vilken accesspunkt som används när man skickar och tar emot meddelanden. I princip har Compodium följt det även i tidigare versioner, eftersom man vid uppstart kan utläsa ur konfigurationsloggen vilken accesspunkt som används, men nu har Compodium lagt till att man explicit kan se accesspunkt vid skickande och mottagande av meddelanden.

Vill ni veta mer eller ha hjälp med uppgradering. Hör av er till support@certezza.net