Certezza ombudstjänst

2024-06-28

Förenkla er e-legitimationsutgivning med Certezza ombudstjänst för e-tjänstelegitimationer

Att upprätta och underhålla ett eget utgivningsområde (RA) av e-tjänstelegitimationer är en tidskrävande och komplex process. Det krävs expertkunskap och dedikerad personal för upprättande och underhåll av tillitsdeklaration till kontinuerlig internrevision och efterlevnad. Detta är resurser som ofta saknas framför allt för mindre organisationer.

En komplett ombudstjänst för e-tjänstelegitimationer som tar över de krävande och tekniskt komplicerade aspekterna av att hantera e-tjänstelegitimationsutgivning.

  • Delegera ansvaret: Certezza tar ansvar för rollerna som RA Auditor och RA Security Officer. Ni som kund kan fokusera på er kärnverksamhet.
  • Säkra era processer: Ombudstjänsten inkluderar effektiva processer som uppfyller tillitsramverkets regler och krav, samtidigt som de anpassas efter er unika situation.
  • Säkra livscykelhanteringen: Certezza  säkerställer att all information om utfärdade certifikat och användare är uppdaterad och korrekt genom kontinuerliga uppföljningar och revisioner.
  • Få utbildning och support: Certezza utbildar era RA Central och RA Local Officers för att säkerställa att de är väl förberedda och informerade.

Fördelar

  • Förbättrad effektivitet: Genom att reducera den administrativa bördan hjälper vi er att spara både tid och pengar. Både när ni ska komma igång och löpande.
  • Ökad säkerhet: Med vår expertis inom e-legitimation säkerställer vi att er organisation möter alla av tillitsramverkets säkerhetskrav.
  • Regelefterlevnad: Vi tar hand om allt som rör efterlevnad, från dokumentation till kontinuerliga kontroller. Tjänsten är utformad för att säkerställa att ni alltid uppfyller aktuella lagar och regler, vilket minskar er administrativa börda och frigör resurser för andra uppgifter.
  • Robusthet: Som komplement till e-legitimationsutfärdarens lösningar kan vi erbjuda robusta spärrlösningar on-prem och redundant intygsutfärdare (IdP) i Sweden Connect.

Varför välja oss?

Certezzas har en unik tillgång till jurister, revisorer och specialister inom hela e-legitimationsområdet med decennier av erfarenhet inom området.

Vill du veta mer? Kontakta oss idag på sales@certezza.net för att upptäcka hur vår ombudstjänst kan underlätta er e-legtimationshantering.