Certezza medverkar på Netnod spring meeting 2015

2015-02-12

Netnod spring meeting äger rum den 11-12 mars på Piperska muren i Stockholm.

Netnod meetings genomförs två gånger om året i syfte att vara en mötesplats för och öka samverkan mellan Nednods operatörer, kunder, vänner och partners. Programmet fokuserar på tekniska diskussioner, med målet att ha en mix av diskussioner som intresserar såväl nätverksoperatörer som övriga vars verksamhet till stor del använder internet.Netnod spring meeting

Thomas Nilsson, Certezza medverkar som talare under programpunkten IPv6 from the moon
to the earth

Information och anmälan
För mer information, agenda, övriga medverkande och anmälan, se: Netnod spring meetings 2015