Attributsintyg – Ett enklare sätt att umgås

2010-10-31

I alla de sammanhang vi har behov av att umgås över gränserna uppenbarar sig identitetsfederering som en möjliggörare, inte minst i alla de sammanhang där det inte går att enas i den detaljgrad som varje enskild lösning ofta kräver. Det är betydligt enklare att förälska sig i ramverk som även fokuserar på mjuka frågor som utfärdande utan att på detaljnivå reglera alla tekniska delar. Kantara Initiative Assurance Framework, som står modell för den kommande standarden på området ISO/IEC 29115, är ett lysande exempel.

Nåja, vad är väl en identitetsfederering? Den kan vara dötrist och långtråkig och alldeles… alldeles underbar!

Det senare stadiet infinner sig först när vi tar steget från att enbart federera identiteter och ser alla andra möjligheter som en identitetsfederation kan ge. En bal på slottet kanske är att ta i, men en och annan ytterligare samverkansknut går definitivt att lösa upp. För att nå dit hän är det på plats att ånyo reflektera över historien för att undvika de första klassiska misstagen. Här kommer två exempel:

Vi behöver samverka över gränserna och min autentiseringslösning är undermålig. Vi identitetsfedererar! Fel – Identitetsfederering gör inte den egna autentiseringslösningen bättre!

Vi behöver samverka över gränserna och min autentiseringslösning uppfyller alla tänkbara krav. Vi identitetsfedererar! Kanske rätt, men oftast är genomförandet halvhjärtat. Endast identiteten federeras. Övriga samverkansproblem löses ånyo på klassiskt vis, där katalogsynkronisering brukar vara först ut följt av andra behov av bakomliggande synkronisering av information.

Men även en resa på tusen mil börjar med ett steg och det går dock inte att bortse från att även det första stapplande steget kan vara förlösande, inte minst ur ett e-tjänsteperspektiv. Glöm alla olika implementationer för att täcka en flora av autentiseringslösningar och glöm alla konstlade lösningar för att lösa single-sign-on. Nu räcker det med att e-tjänsten har förmågan att konsumera intyg (biljett, ticket). E-tjänsteleverantören behöver nu enbart kravställa innehållet i intyget. Hur banalt det än låter så är detta en av de större utmaningarna.

Rätt kravställda intyg är avgörande för hur lyckad en samverkan i slutändan blir.

I planeringsstadiet där lösningarna endast befinner sig i presentationsform, är det ofta enkelt att med några streck visa hur man bäst föder en e-tjänst. Exempelvis att behörighetshanteringen kan ske inom ramen för attributsintyg, där den egna organisationen, utöver att berätta VEM vederbörande är, också berättar VAD vederbörande får rätt att utföra. I det verkliga livet är det betydligt mer omfattande att realisera ett streck på tavlan, speciellt utan att göra våld på befintliga system och standarder. Varje streck bör därför noga motiveras innan det realiseras.

Genom att konsolidera användaradministration och autentisering till ett antal specialiserade identitetsintygsutfärdare kan flera av dagens funktioner i e-tjänsten koncentreras till att enbart använda informationen, inte administrera densamma. En hanteringsvinst som kanske inte är uppenbar i det första skedet men vilken kommer förenkla implementationen av e-tjänster substantiellt.

Ett annat behov som kan tillgodoses är att erforderlig information för e-tjänsten kan hämtas direkt från källan via standardiserade procedurer, och först när behovet uppstår. Önskar vi exempelvis veta vem som företräder en viss organisation så ställs den frågan bäst till den som redan från början har svaret. En attributförfrågan kan ställas direkt till källan för att konsumeras av e-tjänsten som ett attributsintyg. Här kan en identitetsfederation göra stor skillnad.

Upplevelsen av attributsintyg och konsoliderad användaradministration liknar kanske inte en bal på slottet, men rätt tänkt och rätt använt så infinner sig flera välbehagskänslor.