Att uppdatera eller inte uppdatera

2005-09-01

Som väl är bekant släpper mjukvarutillverkare uppdateringar (patchar) till sin programvara. Ibland är dessa uppgraderingar till för att förbättra applikationens funktioner, men oftast för att täppa igen säkerhetshål som har upptäckts. Dessa patchar är viktiga att lägga på; till exempel skriver Riksrevisionen i en utvärdering:
“Att kontinuerligt analysera och välja vad som bör installeras av de patchar som tillhandahålls av leverantörerna är en viktig del i att bibehålla säkerhetsnivån. Om denna del blir eftersatt så kommer det på sikt att öka sårbarheten för kända attacker och angreppssätt.”

På senare tid har den kritiska tidsfaktorn mellan att uppdateringen släpps och att sårbarheten den täpper till börjar utnyttjas av hackare minskat. Detta beror på i huvudsak två saker: den exakta orsaken till säkerhetshålen sprids (medvetet eller omedvetet) av de som råkat upptäcka dem samt att de som är ute för att skapa illvillig kod har blivit duktiga på så kallad ””reverse engineering””.

””Reverse engineering”” eller bakåtkompilering, som man i detta fall kan kalla det på svenska, innebär att den exekverbara programkoden de-kompileras och blir läsbar assemblerkod (föklaring av vad detta är finns sist i texten). Genom att jämföra den kodversion som fanns innan det att uppdateringen installerades och hur den ser ut efteråt går det att läsa ut exakt vilken typ av felrättning som genomfördes i den aktuella patchen. Genom att hitta denna exakta orsak går det relativt lätt att skriva ett program (t.ex. ett virus eller trojan) som använder sig av detta hål.

När väl ett program som utnyttjar säkerhetshålet är skrivet är det alltså bara en tidsfråga innan det börjar användas. Alla system som inte hunnits bli uppdaterade ännu är då sårbara. Tidsfristen innan en attack kan genomföras beror naturligtvis mycket på vilken typ av sårbarhet som lagats i uppdateringen och motivationen hos de som skapar koden. Enligt Sabre-Security hittade de den exakta kodsekvensen som uppdaterades av en Micrsoftuppdatering på 20 minuter och skrev en skadlig kod som kunde användas mot oskyddade systen på mindre än 10 timmar (källa: SecurityFocus.com, 2005-07-01).

Vad är det då den skadliga koden gör? Oftast handlar det säkerhetshålet om buffertöverskrivningar, det vill säga att ett program tar in ett argument vars storlek inte kontrolleras. Den buffert som är skapad att ta hand om argumentet (ett tal, en sträng eller någon annan typ av variabel) blir då full, samt att den efterföljande koden i minnearean blir överskriden. Genom att skriva över exekverbar kod med skräpdata av en viss längd kan man få programmet att hoppa till att utföra helt andra intruktioner än de avsedda. Detta kan helt enkelt krascha applikationen eller, ännu värre, öppna för att installera trojaner.

Vad är då risken med att installera en patch så snart den är tillgänglig? Det finns några saker som kan inträffa, varav jag nämner två aktuella exempel här:

 • Ytterligare fel i programvaran installeras, exempel på det är vid installation av Windows Server 2003 SP1 slutar MTU-uppdateringar till operativsystemet fungera (Microsoft KB 898060, maj 2005).
 • Säkerhetsuppdateringarna rättar till felet, men på ett sådant sätt att vissa program slutar fungera. Exempel på det är Windows XP SP2 som hindrar anslutningar till loopbacksadresser som inte är 127.0.0.1 (Microsoft KB 884020, september 2004).

  Att så snabbt som möjligt installera de säkerhetsuppdateringar som släpps till operativsystem och program måste nog ändå anses som viktigt. Men – och det är ett stort ””””men”””” – det är några viktiga handgrepp som måste göras i samband med uppdateringen:

 • Läs igenom den dokumentation som följer med en uppdatering: Vad gör patchen? Kan jag avinstallera den? Har andra installerat den och fått problem?
 • Om misstanke finns att en uppdatering kan störa ut andra program, skapa då ett testsystem som är så likt det skarpa systemet som möjligt och gör en testinstallation där först.
 • Varje uppdatering måste bokföras i den dagbok som man som drifttekniker ska ha. På detta sätt kan man snabbt se om ett visst fel är spårbart till en viss uppdatering.

  För att se vilka säkerhetspatchar som redan är installerade eller som behöver installeras, finns det för de vanligaste Microsoftprodukterna ett stödverktyg som heter Microsoft Base Security Analyser (MBSA). För andra system, t.ex. Linux finns ofta motsvarande uppdateringsapplikationer, så som YaST eller Up2date.

  De-kompilering eller bakåtkompilering:

 • Den kod en programmerare skriver kallas för källkod och skrivs oftast i ett så kallat hög-nivåspråk. Exempel på sådana är C, C++, C#, Java med flera. Denna kod kan inte direkt exekveras av en dator, utan kompileras först till asemblerkod som är ett mellansteg mellan binärkod och källkoden. Assemblerkoden består av väldigt enkla (atomära) instruktioner, till exempel: addera A med B, placera resultatet i register C. Denna assemblerkod är oftast optimerad av kompilatorerna för att passa den hårdvaruarkitektur som programmet ska köra på (Intel, Mac eller Sun Sparc). Assemblerkoden är i viss mån läsbar och det går att följa stegvis hur ett program exekveras. Denna assemblerkod kompileras sedan till ren binärkod som är körbar på en specifiv hårdvara.
  Att de-kompilera innebär att man återskapar assemblerkoden ur binärkoden. Det är dock oftast inte möjligt att skapa källkoden ur assemblerkoden. Se vidare http://www.debugmode.com/dcompile/ för mer information.

 
© 2005 Carl Ljungqvist, Certezza AB