Ändring i Skolfederations tekniska miljöer

2015-03-27

En uppdaterad version av Skolfederations metadata har satts i drift parallellt med det gamla metadatat. Detta då det tidigare metadatat inte var enligt SAML-specifikation. Även anvisningstjänsten kommer att flyttas för att ligga i samma struktur.

Alla aktiva instanser av Skolfederation påverkas. Detta gäller både tjänsteleverantörer och identitetsutfärdare, i både produktions- och trialmiljöer.

För mer information gällande vilka åtgärder medlemmar måste vidta hänvisar vi till Skolfederations nyhet nedan:

https://www.skolfederation.se/teknisk-information-mars-2015/

Notera att ändringen av metadata måste av medlemmar genomföras senast 2015-07-01 i Skolfederations produktionsmiljö, då nuvarande produktionsmiljö stängs ned. Anvisningstjänstens nya version driftsätts 2015-03-31.

Kontakta Certezza Support vid frågor,
E-post: support@certezza.net
Telefon: 08-791 92 00