Webinar – 2024-02-22 – EU-US DATA PRIVACY FRAMEWORK

Johan Åhs, en av Certezzas experter på området redogör för ramverket och de osäkerheter som finns avseende framtiden.

  • Finns det en risk för att det nya ramverket ogiltigförklaras av EU-domstolen?
  • Vad kommer hända om det nya ramverket och EU-beslutet underkänns av EU-domstolen?
Tid

15:00 den 22:a februari 2024

Plats

Digitalt

Kostnad Kostnadfritt

Fler aktiviteter