AI akten beslutad!

2024-03-15
Den 13:e mars firade vi en betydelsefull milstolpe för Europeiska unionen och dess medborgare. Med stor glädje välkomnar vi nyheten om att EU-parlamentet har antagit AI-akten, ett banbrytande steg mot säkrare och mer ansvarsfull användning av artificiell intelligens inom unionen.

 

Denna handling är av avgörande betydelse för att säkerställa att Europa leder vägen när det gäller utvecklingen och regleringen av AI-teknik. Genom att anta AI-akten sänder EU-parlamentet en tydlig signal om sitt åtagande att främja innovation samtidigt som man värnar om medborgarnas säkerhet och välbefinnande.

Det är särskilt viktigt att understryka att AI-akten fokuserar på säker användning av artificiell intelligens inom unionen. Genom att fastställa tydliga principer för etisk och ansvarsfull användning av AI, samt genom att införa strikta regler och övervakningsmekanismer, kommer denna akt att bidra till att skydda medborgarna från potentiella risker och missbruk av denna kraftfulla teknologi.

Med AI-akten visar Europeiska unionen sitt engagemang för att skapa en trygg och tillförlitlig ram för utvecklingen och användningen av AI-teknik. Detta kommer inte bara att gynna Europas ekonomi och konkurrenskraft utan också stärka förtroendet för artificiell intelligens bland medborgarna.

Som en förespråkare för innovation och teknologisk utveckling ser vi fram emot att se hur EU-parlamentets antagande av AI-akten kommer att bidra till att forma en mer säker, ansvarsfull och hållbar framtid för alla europeiska medborgare. Denna historiska händelse markerar början på en spännande resa mot en framtid där AI används till fördel för samhället, medborgarna och hela världen.

 

AI-akten kommer publiceras i EU’s officiella tidning och träder i kraft 21 dagar efter det. Då börjar “smekmånadsfasen” innan reglerna börjar tillämpas skarpt. För en del regler, de avseende förbjudna AI-system är smekmånaden så kort som sex månader. AI-akten inför betydande straff för bristande efterlevnad av bestämmelserna rörande förbjudna system, med böter på upp till 35 miljoner euro eller 7 % av den globala omsättningen. Så se till att du inte tillhandahåller eller använder förbjudna AI-system i EU i slutet av året

Följande kommer att vara förbjudna AI-system enligt AI Akten vid årets slut:

Manipulativ och vilseledande praxis: AI-system som använder subliminala tekniker för att väsentligt förvränga en persons beslutsförmåga, vilket leder till betydande skada, är förbjudna. Detta inkluderar system som manipulerar beteenden eller beslut på ett sätt som individen annars inte skulle ha fattat.

Utnyttjande av sårbarheter: Lagen förbjuder AI-system som riktar sig mot individer eller grupper baserat på ålder, funktionshinder eller socioekonomisk status för att förvränga beteendet på skadliga sätt.

Biometrisk kategorisering: Det förbjuder AI-system som kategoriserar individer baserat på biometriska data för att sluta sig till känslig information som ras, politiska åsikter eller sexuell läggning. Detta förbud omfattar inte någon märkning eller filtrering av lagligt förvärvade biometriska datauppsättningar, såsom bilder. Det finns också undantag för brottsbekämpning.

Social poängsättning: AI-system utformade för att utvärdera individer eller grupper över tid baserat på deras sociala beteende eller förutspådda personliga egenskaper, vilket leder till skadlig behandling, är förbjudna.

Biometrisk identifiering i realtid: Användningen av biometriska fjärridentifieringssystem i realtid på allmänt tillgängliga platser för brottsbekämpning är kraftigt begränsad, tillåtet endast under snävt definierade omständigheter som kräver rättsligt eller oberoende administrativt godkännande.

Riskbedömning för brott: Lagen förbjuder AI-system som bedömer risken för att individer begår brott enbart baserat på profilering, förutom när de stöder mänsklig bedömning som redan baseras på faktiska bevis. Databaser för ansiktsigenkänning: AI-system som skapar eller utökar databaser för ansiktsigenkänning genom oriktad skrapning av bilder är förbjudna.

Känsloinferens på arbetsplatser och utbildningsinstitutioner: Användningen av AI för att härleda känslor i känsliga miljöer som arbetsplatser och skolor är förbjuden, med undantag av medicinska eller säkerhetsskäl.

Vill ni veta mer om vad vi på Certezza kan hjälpa er, kontakta sales@certezza.net