Utbildningar

2017-09-12 09:00:00

Grundläggande certifikatutbildning

Utbildningen tar upp vad ett certifikat är och hur det ser ut, tillverkas och vad man kan använda det till. Vi går igenom begrepp som nyckellängd, kryptering, nyckelanvändning, hierarkier och tillförlit. Vi kommer använda oss av OpenSSL i labbar för att ge oss en tydlig bild av hur certifikat ser ut i detalj. Utbildningen hålls både på Certezzas öppna kurstillfällen och företagsanpassad ute hos kund. Läs mer

EU:s digitala decennium

Utbildningen belyser EU:s digitala årtionde och dess påverkan på det regulatoriska landskapet. Vi granskar ett urval av de regelverk som har formulerats som en konsekvens av EU:s digitala strategi, och ge deltagarna en övergripande förståelse för hur detta landskap ser ut och vart utvecklingen är på väg. Läs mer

Grundkurs i verktyget KLASSAv4

Vi går igenom vad KLASSA är, grundläggande informationssäkerhet, informationsklassning, övningsexempel samt användarfall. Efter utbildningen ska du kunna informationsklassa tillgångar och förstå hur detta verktyg kan underlätta arbetet med att omsätta skyddsvärde (klassning) till reella säkerhetsåtgärder. Läs mer

Certezza Cyber Defence Fundamentals (CCDF)

Utbildningen vänder sig till dig som vill höja dina kunskaper inom operativ cybersäkerhet. Mer specifikt för dig som vill få en insikt i hur en angripare agerar i och utanför ditt eller din kunds nätverk, och hur du aktivt kan arbeta med att förbättra skydd och cyberhygien mot olika typer av incidenter, som t.ex. informationsläckage och ransomware. Exempel på roller som bör gå den här utbildningen är operativ IT-personal (nätverk, server, klient), IT-säkerhetssamordnare, system- och driftadministratörer, IT-arkitekter och supporttekniker. Läs mer

OAuth och OpenID Connect utbildning

Utbildningen riktar sig till tekniker som vill lära sig OAuth och OpenID Connect samt få en inblick i nya specifikationer från FAPI. Vi går igenom hur OAuth/OpenID Connect fungerar och implementeras, vilka flöden som finns och hur det förhåller sig till användarklienter. Läs mer

Utbildning elektroniska underskrifter

Utbildningen belyser elektroniska underskrifter ur ett antal olika aspekter; hur tar sig olika e-underskrifter uttryck praktiskt, tekniskt, juridiskt, process- och arkiveringsmässigt? Vad behöver man tänka på vid upphandling av lösningar för e-underskrifter? Behövs en underskrift alltid, eller kan den i vissa fall rationaliseras bort ur processen? Läs mer

Utbildning AI-akten

Utbildningen handlar om AI-akten och dess legala krav för utvecklare och användare. Under denna utbildning kommer vi att utforska de viktiga aspekterna av lagar och regler som styr användningen och utvecklingen av artificiell intelligens. Läs mer

Certezzas Federationsutbildning

Utbildningen riktar sig primärt till tekniker som vill lära sig att sätta upp SAML-integrationer och få en djupare förståelse för federationer i större perspektiv, men även till informationssäkerhetsinriktade personer med teknisk kompetens som vill fördjupa sin förståelse för hur federering går till i praktiken. Utbildningen hålls både på Certezzas öppna kurstillfällen och företagsanpassad ute hos kund. Läs mer

Clavister NetWall Fundamentals

Clavister NetWall Fundamentals är instegsutbildningen för den som ska arbeta med Clavisters brandväggar. Både nybörjare och tekniker med erfarenhet av andra tillverkare har nytta av utbildningen. Efter utbildningen kommer du ha en bra grund för att förstå nätverkssäkerhet, hur man installerar och konfigurerar next generation firewalling och hur det passar in i ett nätverkssammanhang. Läs mer

Fördjupningskurs i verktyget KLASSAv4

Fördjupa din kunskap inom KLASSA för att kunna ta nästa steg. Du kommer få med dig handfasta råd för hur er verksamhet kan anpassa KLASSA till er verksamhet på bästa sätt. Läs mer

Grundläggande e-legitimationsutbildning

Denna grundläggande utbildning går igenom de tekniska och organisatoriska kraven som följer av DIGG:s tillitsramverk. Utbildningen fokuserar exempelvis på kraven på utfärdandeprocessen, kraven på revision och kraven på ledningssystemet för informationssäkerhet. Läs mer

Utbildning i Säker utveckling

Certezzas utbildning i Säker utveckling handlar om att förmedla kunskap och medvetenhet om Best Practices vad gäller säker utveckling. Programmeringsfel är den vanligaste anledningen till sårbarheter, och för system som är specialbyggda eller -anpassade är andelen ännu högre. Risken är ofta att sårbarheter exponerar affärsinformation, känsliga personuppgifter eller till och med säkerhetsklassad information. Läs mer

Utbildning NIS2-direktivet

Denna utbildning ger dig en djupgående förståelse för NIS2-direktivet och dess svenska implementering, Cybersäkerhetslagen. Vi går även igenom vad skillnaderna är mellan de nya NIS2-direktivet och Cybersäkerhetslagen och dess föregångare NIS-direktivet respektive Lagen NIS-direktivet - Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Läs mer

Grundutbildning i GDPR

Den här kursen ger dig baskunskaper och ökad förståelse för vad dataskydd innebär och vad du ska tänka på när personuppgifter behandlas i det dagliga arbetet. Målsättningen är att på ett lättbegripligt sätt förklara dataskyddsförordningens grundläggande principer för behandling av personuppgifter samt vad man ska tänka på för att avgöra om behandlingen är laglig. Läs mer