Utbildningar

Utbildning i hur man planerar en krisövning

Att öva är ett av de viktigaste pedagogiska verktygen för att stärka den egna förmågan att hantera olyckor, kriser eller höjd beredskap. Övningar erbjuder en trygg miljö för en tillämpad kompetensutveckling på både individuell och organisatorisk nivå som dessutom kan följas upp och utvärderas. Målet är att du ska få en grundläggande förståelse för de förutsättningar som behöver beaktas för att antingen bygga och genomföra krisövningar själv, eller för att bli en bra beställare av krisövningar från en övningsleverantör. Läs mer

Utbildning säkerhetsskydd och säkerhetsskyddad upphandling

Målet är att deltagarna ska få en förbättrad kunskap om de krav som säkerhetsskyddslagen ställer i samband med upphandling och ge en insikt i hur arbetet med säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och verksamheter ska bedrivas. Kursen ger en överblick av säkerhetsskyddslagstiftningen med tillhörande författningar samt beskriver processen för säkerhetsskyddad upphandling samt dess koppling till andra upphandlingsregelverk som lagen om offentlig upphandling och lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet. Läs mer

Grundkurs i verktyget KLASSAv4

Vi går igenom vad KLASSA är, grundläggande informationssäkerhet, informationsklassning, övningsexempel samt användarfall. Efter utbildningen ska du kunna informationsklassa tillgångar och förstå hur detta verktyg kan underlätta arbetet med att omsätta skyddsvärde (klassning) till reella säkerhetsåtgärder. Läs mer

OAuth och OpenID Connect utbildning

Utbildningen riktar sig till tekniker som vill lära sig använda och konfigurera OAuth och OpenID Connect, för att få mer djupgående kunskaper inom området. Vi går igenom hur OAuth/OpenID Connect fungerar och implementeras, vilka flöden som finns och hur det förhåller sig till användarklienter. Läs mer

Fördjupningskurs i verktyget KLASSAv4

Vi går igenom nyheter i KLASSAv4, informationssäkerhet och klassning, användarfall och framtiden för KLASSA. Efter utbildningen ska du kunna klassificera tillgångar och förstå hur detta verktyg kan underlätta arbetet med att omsätta skyddsvärde (klassning) till reella säkerhetsåtgärder. Läs mer

Utbildning i Säker utveckling

Programmeringsfel är den vanligaste anledningen till sårbarheter, och för system som är specialbyggda eller -anpassade är andelen ännu högre. Risken är ofta att sårbarheter exponerar affärsinformation, känsliga personuppgifter eller till och med säkerhetsklassad information. Målet med utbildningen är att höja medvetandet och förståelsen för OWASP Top 10 och öka det personliga intresset för it-säkerhet, samt att öka förmågan att korrigera säkerhetsbrister redan före release. Läs mer

Utbildning NIS-direktivet

NIS-direktivet - Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster, innebär att såväl privat- som offentlig sektor som är leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster ska vidta säkerhetsåtgärder för att skydda dessa tjänster. Målet med utbildningen är att informera om lagens innehåll och riktar sig till alla som kommer arbeta med lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Utbildningen hålls som onlineutbildning eller företagsanpassad ute hos kund. Läs mer

PKI fördjupning

Vi går igenom hur man bygger en 2-tier Microsoft PKI i Active Directory med Windows Server och Windows Server Core med rekommenderade inställningar, och hur man sätter upp en webserver med CDP och OCSP. Utbildningen hålls på Certezzas öppna kurstillfälle på plats på Certezza. Läs mer

Certezzas Federationsutbildning

Utbildningen riktar sig primärt till tekniker som vill lära sig att sätta upp SAML-integrationer och få en djupare förståelse för federationer i större perspektiv, men även till informationssäkerhetsinriktade personer med teknisk kompetens som vill fördjupa sin förståelse för hur federering går till i praktiken. Utbildningen hålls både på Certezzas öppna kurstillfällen och företagsanpassad ute hos kund. Läs mer
2017-09-12 09:00:00

Certezzas Certifikatutbildning del 1

Utbildningen tar upp vad ett certifikat är och hur det ser ut, tillverkas och vad man kan använda det till. Vi går igenom begrepp som nyckellängd, kryptering, nyckelanvändning, hierarkier och tillförlit. Vi kommer som labbverktyg använda oss av OpenSSL som har en enklare typ av CA-funktionalitet. Utbildningen hålls både på Certezzas öppna kurstillfällen och företagsanpassad ute hos kund. Läs mer

Clavister NetWall Fundamentals

Clavister NetWall Fundamentals är instegsutbildningen för den som ska arbeta med Clavisters brandväggar. Både nybörjare och tekniker med erfarenhet av andra tillverkare har nytta av utbildningen. Efter utbildningen kommer du ha en bra grund för att förstå nätverkssäkerhet, hur man installerar och konfigurerar next generation firewalling och hur det passar in i ett nätverkssammanhang. Läs mer

Introduktion till säkerhetsskyddsanalys

Utbildning beskriver säkerhetsskyddsanalysens ingående delar samt presenterar en rekommenderad arbetsmetodik baserad på beprövade metoder. Vi utgår ifrån säkerhetsskyddslagstiftningen samt Säkerhetspolisens föreskrifter och vägledningar avseende säkerhetsskyddsanalyser. Under utbildningen genomför vi succesivt och pedagogiskt en tillämpad säkerhetsskyddsanalys. Läs mer

Säkerhetsskydd utbildningspaket

Certezza erbjuder ett utbildningspaket inom Säkerhetsskydd där ni kan skräddarsy er egen utbildning utifrån de moduler med olika fördjupningar som erbjuds. Genom att först gå utbildningen Säkerhetsskydd för beslutsfattare får ni en god förståelse för hur er verksamhet kommer att påverkas av den nya Säkerhetsskyddslagen. Ni väljer sedan fördjuping inom de ämnesområden er organisation behöver. Läs mer

Utbildning Säker rekrytering

När en säkerhetsåtgärd fallerar finns det nästan alltid ett direkt eller indirekt inslag av mänsklig aktivitet. Denna utbildning adresserar säkerhetsåtgärder inom området Personalsäkerhet & Säkert Rekrytering. Lär dig hur du kan börja arbeta systematiskt för att förebygga, identifiera och hantera insiderhotet inom ramen för er rekrytering och personaltjänst Läs mer

Grundläggande informationssäkerhet för jurister

Utbildningen vänder sig till dig som är jurist och intresserad av och kommer i kontakt med informationssäkerhet i din tjänst t.ex. dataskyddsombud, kommunjurister m.fl. Du kommer att få en grundförståelse för informationssäkerhetsfrågor som du kan ha nytta av i ditt dagliga arbete. Utbildningen hålls både på Certezzas öppna kurstillfällen och företagsanpassad ute hos kund. Läs mer