Vad vi erbjuder kunden

Våra erbjudanden

Juridik

Certezzas jurister tar fram regelverk och processer för informationshantering, utbildar inom it-rättslig lagstiftning, erbjuder rådgivning, granskar avtal, agerar
dataskyddsombud, arbetar med regelefterlevnad

Läs mer

Samhällssäkerhet

Certezza kan stödja er i ert arbete med att bygga och förvalta ett säkert samhälle. Vi tillämpar ett holistisk perspektiv på samhällssäkerhet och angriper därför samhällssäkerhetsfrågorna metodiskt utifrån legala, organisatoriska, tekniska och medborgerliga perspektiv.

Läs mer

Informationssäkerhet

Inom informationssäkerhet arbetar vi med riskanalys, informationsklassning, utveckling av styrande dokument, GAP-analys, granskning och revision, utbildning, säker meddelandehantering

Läs mer

Penetrationstest

Certezza identifierar och förebygger sårbarheter, genomför sårbarhetsanalys, penetrationstest, belastningstester, sårbarhetsscanning och utbildning i Säker utveckling

Läs mer

PKI/Krypto

Certezza erbjuder design och införande av PKI, tar fram och implementerar smarta kort, erbjuder Certezza CRL Checker, Certifikat- och kryptoutbildning,

Läs mer

Security Operation Center (SOC)

Certezzas SOC är uppbyggd för att hantera uppkomna händelser hos kunden vilka riskerar att påverka säkerheten.

Läs mer

Certifikat

Certezzas portal för certifikatbeställningar har byggts för att underlätta för våra kunder att både välja och beställa rätt certifikat.

Läs mer

Utbildningar

Vi erbjuder en intressant och aktuell mix av utbildningar inom informations- och it-säkerhet som riktar sig till såväl it-tekniker som till informationssäkerhetsansvariga.

Läs mer

Identity access management (IAM)

Inom IAM erbjuder vi identitenshantering, autentiseingslösningar, Single Sign on, åtkomstkontroll, anslutning till federationer, federationsutbildning

Läs mer

Cybersäkerhet

Inom cybersäkerhet arbetar vi med att säkra de tekniska plattformar som ingår i den grundläggande infrastrukturen. Exempelvis konfiguration och uppsättning av brandväggar, belastningstester, logghantering och hälsocheckar.

Läs mer

Atlassian – Jira – Confluence

Certezza erbjuder kompetens inom Atlassian produkter och olika former av skräddarsydda lösningar för att anpassa produkterna efter just din organisations arbetssätt och behov.

Läs mer

Nyheter

Senaste nytt

Microsoft Exchange zero-day sårbarhet

2022-09-30

Under natten till fredagen den 30:e september 2022 uppmärksammandes en zero-day sårbarhet för Microsoft Exchange on-prem servrar. I skrivande stund är det oklart om sårbarheten kan utnyttjas i patchade Exchange-servrar eller om den endast går att exekvera i system som saknar den senaste CU-versionen (Kumulativa uppgraderingen) samt säkerhetspatchar.

Läs mer

TDialog/TDirect 3.19

2022-09-30

Nu finns TDialog/TDirect 3.19 tillgänglig meed nedan nyheter

Läs mer

Tillgängligheten i fokus

2022-09-30

I förra månandens krönika belystes vilken oviss tid vi går till mötes. Detta blir än tydligare när det genomförs olagliga folkomröstningar i ett europeiskt land med syfte att skapa ett narrativ om ett försvarskrig snarare än en invasionen, inte minst för den egna alltmer krigströtta befolkningen. I vår omedelbara närhet, inom vår ekonomiska zon, har sabotage genomförts på gasledningarna som förser Tyskland med rysk gas. Inte helt logiska handlingar, men det är just detta som är en del i vår ovisshet att det som nu sker inte är logiskt med våra mått mätt.

Läs mer