Vad vi erbjuder kunden

Våra erbjudanden

Juridik

Certezzas jurister tar fram regelverk och processer för informationshantering, utbildar inom it-rättslig lagstiftning, erbjuder rådgivning, granskar avtal, agerar
dataskyddsombud, arbetar med regelefterlevnad

Läs mer

Personal- & Personlig Säkerhet

Ett effektivt skydd av en organisations nyckeltillgångar, personal, information, fysiska tillgångar och rykte/varumärke är beroende av ett integrerat system av analysdrivna säkerhetsåtgärder inom Personalsäkerhet, Fysisk Säkerhet och Informationssäkerhet

Läs mer

Informationssäkerhet

Inom informationssäkerhet arbetar vi med riskanalys, informationsklassning, utveckling av styrande dokument, GAP-analys, granskning och revision, utbildning, säker meddelandehantering

Läs mer

Atlassian – Jira – Confluence

Certezza erbjuder kompetens inom Atlassian produkter och olika former av skräddarsydda lösningar för att anpassa produkterna efter just din organisations arbetssätt och behov.

Läs mer

Identity access management (IAM)

Inom IAM erbjuder vi identitenshantering, autentiseingslösningar, Single Sign on, åtkomstkontroll, anslutning till federationer, federationsutbildning

Läs mer

PKI/Krypto

Certezza erbjuder design och införande av PKI, tar fram och implementerar smarta kort, erbjuder Certezza CRL Checker, Certifikat- och kryptoutbildning,

Läs mer

It-Säkerhet

Inom it-säkerhet arbetar vi med att säkra de tekniska plattformar som ingår i den grundläggande infrastrukturen. Exempelvis konfiguration och uppsättning av brandväggar, belastningstester, logghantering och hälsocheckar.

Läs mer

Penetrationstest

Certezza identifierar och förebygger sårbarheter, genomför sårbarhetsanalys, penetrationstest, belastningstester, sårbarhetsscanning och utbildning i Säker utveckling

Läs mer

Security Operation Center (SOC)

Certezzas SOC är uppbyggd för att hantera uppkomna händelser hos kunden vilka riskerar att påverka säkerheten.

Läs mer

Certifikat

Certezzas portal för certifikatbeställningar har byggts för att underlätta för våra kunder att både välja och beställa rätt certifikat.

Läs mer

Utbildningar

Vi erbjuder en intressant och aktuell mix av utbildningar inom informations- och it-säkerhet som riktar sig till såväl it-tekniker som till informationssäkerhetsansvariga.

Läs mer

Nyheter

Senaste nytt

Det finns inte alltid en plan B

2021-08-27

Slutet av sommaren närmar sig och vädret är i skrivande stund långt från en glittrande sommardag. I minnet finns såväl soliga och väldigt varma sommardagar som dagar med stora mängder av nederbörd. Visst är klimatet under förändring och FN:s klimatpanels rapport som kom i början av augusti visar att klimatet förändras oerhört snabbt och utan motstycke på tusentals år.

Läs mer

En till lapp i täcket, slutbetänkande från Cybersäkerhetsutredningen (SOU 2021:63)

2021-08-25

Den 2 juli nu i sommar lämnade Cybersäkerhetsutredningen in sitt slutbetänkande Sveriges säkerhet - behov av starkare skydd för nätverks- och informationssystem (SOU 2021:63) till Regeringen.

Läs mer

Top 30 regelbundet utnyttjade sårbarheter under 2020

2021-08-25

Anglosaxiska cybermyndigheter (USA, Storbrittanien & Australien) har tillsammans sammanställt en lista och rapport på dom 30 vanligast utnyttjade sårbarheterna under 2020 och en bit in i 2021.

Läs mer