Vad vi erbjuder kunden

Våra erbjudanden

Juridik

Certezzas jurister tar fram regelverk och processer för informationshantering, utbildar inom IT-rättslig lagstiftning, erbjuder rådgivning, granskar avtal, agerar
dataskyddsombud, arbetar med regelefterlevnad

Läs mer

Informationssäkerhet

Inom informationssäkerhet arbetar vi med riskanalys, informationsklassning, utveckling av styrande dokument, GAP-analys, granskning och revision, utbildning, säker meddelandehantering

Läs mer

Identity access management

Inom IAM erbjuder vi identitenshantering, autentiseingslösningar, Single Sign on, åtkomstkontroll, anslutning till federationer, federationsutbildning

Läs mer

PKI/Krypto

Certezza erbjuder design och införande av PKI, tar fram och implementerar smarta kort, erbjuder Certezza CRL Checker, Certifikat- och kryptoutbildning,

Läs mer

IT-Säkerhet

Inom IT-säkerhet arbetar vi med att säkra de tekniska plattformar som ingår i den grundläggande infrastrukturen. Exempelvis konfiguration och uppsättning av brandväggar, belastningstester, logghantering och hälsocheckar.

Läs mer

Penetrationstest

Certezzas identifierar och förebygger sårbarheter, genomför sårbarhetsanalys, penetrationstest, belastningstester, sårbarhetsscanning och utbildning i Säker utveckling

Läs mer

Support SOC

Certezzas SOC är uppbyggd för att hantera uppkomna händelser hos kunden vilka riskerar att påverka säkerheten.

Läs mer

Certifikat

Certezzas portal för certifikatbeställningar har byggts för att underlätta för våra kunder att både välja och beställa rätt certifikat.

Läs mer

Utbildningar

Vi erbjuder en intressant och aktuell mix av utbildningar inom informations- och IT-säkerhet som riktar sig till såväl IT-tekniker som till informationssäkerhetsansvariga.

Läs mer

Varumärken

Varje produkt som vi erbjuder kommer med implementationstjänster och supporttjänster, för att tillgodose ett säkert införande och garantera hög kvalitet.

Läs mer

Nyheter

Senaste nytt

I kölvattnet av 1177

2019-06-28

Läs mer

Anmälan öppen till Certezza Säkerhetsdagen 3:e december 2019

2019-06-28

Certezzas 23:e säkerhetsdag går av stapeln tisdagen den 3:e december 2019. Vi välkomnar er till Oscarsteatern och som vanligt fortsätter vi eftersnacket på S/S Stockholm med traditionsenligt julbord för de som önskar.

Läs mer

400 000 € i sanktionsavgift för otillräcklig informationssäkerhet

2019-06-18

Den franska dataskyddstillsynsmyndigheten CNIL har i ett tillsynsärende dömt ett företag i fastighetsbranschen att betala 400 000 € (cirka 4 miljoner kr) i sanktionsavgift för brott mot bland annat artikel 32 i Dataskyddsförordningen.

Läs mer