Vad vi erbjuder kunden

Våra erbjudanden

Juridik

Certezzas jurister tar fram regelverk och processer för informationshantering, utbildar inom it-rättslig lagstiftning, erbjuder rådgivning, granskar avtal, agerar
dataskyddsombud, arbetar med regelefterlevnad

Läs mer

Personal- & Personlig Säkerhet

Ett effektivt skydd av en organisations nyckeltillgångar, personal, information, fysiska tillgångar och rykte/varumärke är beroende av ett integrerat system av analysdrivna säkerhetsåtgärder inom Personalsäkerhet, Fysisk Säkerhet och Informationssäkerhet

Läs mer

Informationssäkerhet

Inom informationssäkerhet arbetar vi med riskanalys, informationsklassning, utveckling av styrande dokument, GAP-analys, granskning och revision, utbildning, säker meddelandehantering

Läs mer

Atlassian – Jira – Confluence

Certezza erbjuder kompetens inom Atlassian produkter och olika former av skräddarsydda lösningar för att anpassa produkterna efter just din organisations arbetssätt och behov.

Läs mer

Identity access management (IAM)

Inom IAM erbjuder vi identitenshantering, autentiseingslösningar, Single Sign on, åtkomstkontroll, anslutning till federationer, federationsutbildning

Läs mer

PKI/Krypto

Certezza erbjuder design och införande av PKI, tar fram och implementerar smarta kort, erbjuder Certezza CRL Checker, Certifikat- och kryptoutbildning,

Läs mer

It-Säkerhet

Inom it-säkerhet arbetar vi med att säkra de tekniska plattformar som ingår i den grundläggande infrastrukturen. Exempelvis konfiguration och uppsättning av brandväggar, belastningstester, logghantering och hälsocheckar.

Läs mer

Penetrationstest

Certezza identifierar och förebygger sårbarheter, genomför sårbarhetsanalys, penetrationstest, belastningstester, sårbarhetsscanning och utbildning i Säker utveckling

Läs mer

Security Operation Center (SOC)

Certezzas SOC är uppbyggd för att hantera uppkomna händelser hos kunden vilka riskerar att påverka säkerheten.

Läs mer

Certifikat

Certezzas portal för certifikatbeställningar har byggts för att underlätta för våra kunder att både välja och beställa rätt certifikat.

Läs mer

Utbildningar

Vi erbjuder en intressant och aktuell mix av utbildningar inom informations- och it-säkerhet som riktar sig till såväl it-tekniker som till informationssäkerhetsansvariga.

Läs mer

Nyheter

Senaste nytt

Hårda paket framför mjuka paket?

2021-12-30

2021 närmar sig sitt slut, ett år helt präglat av Covid-19. Vi har ställt om, vi har anpassat oss och vi har blivit mästare på att försöka tyda termer och begrepp som vi inte har för vana att agera utifrån. Vad betyder egentligen ”allmänna sammankomster” och vad skiljer det från ”offentliga tillställningar”? Att inte ha en tydlighet i kommunikationen mitt i en kris är knappast det som lägger grunden till en effektiv krishantering. Här finns det mycket mer att önska framgent.

Läs mer

Viktig information angående log4j: CVE-2021-44228

2021-12-13

Loggramverket log4j är sårbart. Denna sårbarhet påverkar allt från Javabaserade webbservrar, mailfilter (ex. spamfilter) till spel som Minecraft (Java edition) etc.

Läs mer

210×297 mm

2021-11-26

För exakt tre år sedan skrev jag krönikan Disfilharmoni* där jag reflekterade över vår filcentriska tillvaro och det faktum att information för stora flertalet bäst förpackas i A4-format. Pandemins kraft till förändring har inte nått hit än, och det krävs nog mer än en pandemi för att rubba detta. Personligen tror jag inte på en enstaka kraft, utan flera samverkande krafter för att det ska leda till varaktig förändring. Jag tycker mig kunna se vissa tendenser här inom offentlig sektor som gör att ljuset tänds - om än svagt.

Läs mer