Vad vi erbjuder kunden

Våra erbjudanden

It-juridik, säkerhetsjuridik

Certezzas jurister tar fram regelverk och processer för informationshantering, utbildar inom it-rättslig lagstiftning, erbjuder rådgivning, granskar avtal, agerar
dataskyddsombud, arbetar med regelefterlevnad

Läs mer

GRC

Inom GRC arbetar vi med att skapa en systematik hos de olika funktioner och lösningar som tillsammans utgör begreppet GRC - Governance, Risk, Compliance - och som behövs för att säkerställa ett effektivt ledningssystem för informationssäkerhet (LIS).

Läs mer

Penetrationstest

Certezza identifierar och förebygger sårbarheter, genomför sårbarhetsanalys, penetrationstest, belastningstester, sårbarhetsscanning och utbildning i Säker utveckling

Läs mer

PKI/Krypto

Certezza erbjuder design och införande av PKI, tar fram och implementerar smarta kort, erbjuder Certezza CRL Checker, Certifikat- och kryptoutbildning,

Läs mer

Cybersäkerhetscenter

Certezzas Säkerhetscenter är den centrala funktion som kontinuerligt arbetar med förebyggande åtgärder för säkra information genom att upptäcka och avvärja hot och sårbarheter samt att hantera eventuella incidenter och påverkan av dessa

Läs mer

Företagsöverlåtelser och utländska direktinvesteringar

Som enda aktör i Sverige är Certezza specialiserade på kvalificerad rådgivning rörande utländska direktinvesteringar och säkerhetsskydd i samband med företagsöverlåtelser.

Läs mer

Certifikat

Certezzas portal för certifikatbeställningar har byggts för att underlätta för våra kunder att både välja och beställa rätt certifikat.

Läs mer

Utbildningar

Vi erbjuder en intressant och aktuell mix av utbildningar inom informations- och it-säkerhet som riktar sig till såväl it-tekniker som till informationssäkerhetsansvariga.

Läs mer

Identity access management (IAM)

Inom IAM erbjuder vi identitenshantering, autentiseingslösningar, Single Sign on, åtkomstkontroll, anslutning till federationer, federationsutbildning

Läs mer

Cybersäkerhet

Inom cybersäkerhet arbetar vi med att säkra de tekniska plattformar som ingår i den grundläggande infrastrukturen. Exempelvis konfiguration och uppsättning av brandväggar, belastningstester, logghantering och hälsocheckar.

Läs mer

Elektroniska underskrifter

Elektroniska underskrifter, också kallat e-underskrifter, anser många vara nyckeln till digitalisering - även vi på Certezza.

Läs mer

Atlassian – Jira – Confluence

Certezza erbjuder kompetens inom Atlassian produkter och olika former av skräddarsydda lösningar för att anpassa produkterna efter just din organisations arbetssätt och behov.

Läs mer

Säker rekrytering

Certezza har över 10 års erfarenhet av rekrytering inom vår domän. Vi kan stötta er med alla delar i processen, från headhunting och framtagning av platsannons till referenstagning och verifiering av meriter.

Läs mer

Nyheter

Senaste nytt

Förenkla er e-legitimationsutgivning med Certezza och Pointsharp

2024-06-12

Läs mer

Nyckelhanteringstjänster (KMS) som tjänst

2024-05-31

Läs mer

En ljusnande plånbok är vår

2024-05-31

Läs mer