Vad vi erbjuder kunden

Våra erbjudanden

Juridik

Certezzas jurister tar fram regelverk och processer för informationshantering, utbildar inom it-rättslig lagstiftning, erbjuder rådgivning, granskar avtal, agerar
dataskyddsombud, arbetar med regelefterlevnad

Läs mer

Personal- & Personlig Säkerhet

Ett effektivt skydd av en organisations nyckeltillgångar, personal, information, fysiska tillgångar och rykte/varumärke är beroende av ett integrerat system av analysdrivna säkerhetsåtgärder inom Personalsäkerhet, Fysisk Säkerhet och Informationssäkerhet

Läs mer

Informationssäkerhet

Inom informationssäkerhet arbetar vi med riskanalys, informationsklassning, utveckling av styrande dokument, GAP-analys, granskning och revision, utbildning, säker meddelandehantering

Läs mer

Atlassian – Jira – Confluence

Certezza erbjuder kompetens inom Atlassian produkter och olika former av skräddarsydda lösningar för att anpassa produkterna efter just din organisations arbetssätt och behov.

Läs mer

Identity access management

Inom IAM erbjuder vi identitenshantering, autentiseingslösningar, Single Sign on, åtkomstkontroll, anslutning till federationer, federationsutbildning

Läs mer

PKI/Krypto

Certezza erbjuder design och införande av PKI, tar fram och implementerar smarta kort, erbjuder Certezza CRL Checker, Certifikat- och kryptoutbildning,

Läs mer

It-Säkerhet

Inom it-säkerhet arbetar vi med att säkra de tekniska plattformar som ingår i den grundläggande infrastrukturen. Exempelvis konfiguration och uppsättning av brandväggar, belastningstester, logghantering och hälsocheckar.

Läs mer

Penetrationstest

Certezza identifierar och förebygger sårbarheter, genomför sårbarhetsanalys, penetrationstest, belastningstester, sårbarhetsscanning och utbildning i Säker utveckling

Läs mer

Support SOC

Certezzas SOC är uppbyggd för att hantera uppkomna händelser hos kunden vilka riskerar att påverka säkerheten.

Läs mer

Certifikat

Certezzas portal för certifikatbeställningar har byggts för att underlätta för våra kunder att både välja och beställa rätt certifikat.

Läs mer

Utbildningar

Vi erbjuder en intressant och aktuell mix av utbildningar inom informations- och it-säkerhet som riktar sig till såväl it-tekniker som till informationssäkerhetsansvariga.

Läs mer

Nyheter

Senaste nytt

Sveriges säkerhet: hur stor del av Sverige – och hur säkert?

2021-06-24

Nyligen avslutades Sveriges militära insats i Afghanistan, en häpnadsväckande och beundransvärd tjugoårig insats som säkerligen kommer analyseras och utvärderas långt in i framtiden. Ur ett symboliskt perspektiv kan man se förbandets hemkomst som ett avslut på det som en gång i tiden kännetecknade Sveriges insatsförsvar - men som med tiden övergått i det nationella totalförsvar som nu byggs upp. Det kan också konstateras att mycket vatten runnit under broarna sedan attackerna på amerikansk mark som initierade insatsen - inte minst avseende omvärldsanalys, hotbildsbedömningar - och inte minst vårt svenska samhälle som digitaliserats i en rasande fart.

Läs mer

SKR anser att säkerhetsskyddet kan försämras av krav på avtal

2021-06-24

Regeringens förslag att kommuner och regioner ska teckna säkerhetsskyddsavtal när de samarbetar med andra offentliga aktörer medför administration och kostnader men inte bättre säkerhetsskydd.

Läs mer

Förbudet mot produkter från Huawei i svenska 5G-nät står fast

2021-06-24

Förvaltningsrätten i Stockholm har i dag (22 juni 2021) avslagit Huawei Technologies Sweden AB:s överklaganden i två mål som rör villkor för 5G-tillstånd.

Läs mer