Vad vi erbjuder kunden

Våra erbjudanden

Juridik

Certezzas jurister tar fram regelverk och processer för informationshantering, utbildar inom it-rättslig lagstiftning, erbjuder rådgivning, granskar avtal, agerar
dataskyddsombud, arbetar med regelefterlevnad

Läs mer

Samhällssäkerhet

Certezza kan stödja er i ert arbete med att bygga och förvalta ett säkert samhälle. Vi tillämpar ett holistisk perspektiv på samhällssäkerhet och angriper därför samhällssäkerhetsfrågorna metodiskt utifrån legala, organisatoriska, tekniska och medborgerliga perspektiv.

Läs mer

Informationssäkerhet

Inom informationssäkerhet arbetar vi med riskanalys, informationsklassning, utveckling av styrande dokument, GAP-analys, granskning och revision, utbildning, säker meddelandehantering

Läs mer

Penetrationstest

Certezza identifierar och förebygger sårbarheter, genomför sårbarhetsanalys, penetrationstest, belastningstester, sårbarhetsscanning och utbildning i Säker utveckling

Läs mer

PKI/Krypto

Certezza erbjuder design och införande av PKI, tar fram och implementerar smarta kort, erbjuder Certezza CRL Checker, Certifikat- och kryptoutbildning,

Läs mer

Security Operation Center (SOC)

Certezzas SOC är uppbyggd för att hantera uppkomna händelser hos kunden vilka riskerar att påverka säkerheten.

Läs mer

Certifikat

Certezzas portal för certifikatbeställningar har byggts för att underlätta för våra kunder att både välja och beställa rätt certifikat.

Läs mer

Utbildningar

Vi erbjuder en intressant och aktuell mix av utbildningar inom informations- och it-säkerhet som riktar sig till såväl it-tekniker som till informationssäkerhetsansvariga.

Läs mer

Identity access management (IAM)

Inom IAM erbjuder vi identitenshantering, autentiseingslösningar, Single Sign on, åtkomstkontroll, anslutning till federationer, federationsutbildning

Läs mer

Cybersäkerhet

Inom cybersäkerhet arbetar vi med att säkra de tekniska plattformar som ingår i den grundläggande infrastrukturen. Exempelvis konfiguration och uppsättning av brandväggar, belastningstester, logghantering och hälsocheckar.

Läs mer

Atlassian – Jira – Confluence

Certezza erbjuder kompetens inom Atlassian produkter och olika former av skräddarsydda lösningar för att anpassa produkterna efter just din organisations arbetssätt och behov.

Läs mer

Nyheter

Senaste nytt

Förbered er på nya typer av incidenter

2023-01-27

Det är en märklig tid vi lever i. Helgens prövningar av yttrandefriheten har lett till att medlemmar av den organisation vi söker medlemskap i, för att öka skyddet för vår demokrati och våra fri- och rättigheter, vägrar oss medlemskap – just för att vi värnar om demokrati samt fri- och rättigheter. När enskilda medborgare så att säga "bjuds in" av medlemsorganisationen för att delta och bidra till förhandlingen om den gemensamma säkerheten. Är det inte absurt? Samtidigt behöver vi rusta oss för att kunna klara oss själva. Det gäller såväl internationellt, nationellt och sett till våra egna verksamheter. På cyberarenan behöver vi ta höjd för nya och betydligt mer sofistikerade cyberhot.

Läs mer

Införande av statlig e-legitimation

2022-12-30

Myndigheten för digital förvaltning har fått i uppdrag att föreslå hur en statlig e-legitimation kan utformas (I2022/01335).

Läs mer

Släpp inte taget om ledstången

2022-12-30

När det är dags att sammanfatta 2022 konstaterar jag att det är tredje nyårskrönikan på raken som vi har ett extraordinärt år bakom oss. Covid19 har givetvis gjort ett av de största avtrycken senaste åren, samtidigt som det är en del av det nya normala. Putins intåg i Ukraina i februari är givetvis årets starkaste avtryck. Sammantaget är det verkligen en prövningens tid för informations- och cybersäkerheten.

Läs mer