Vad vi erbjuder kunden

Våra erbjudanden

Juridik

Certezzas jurister tar fram regelverk och processer för informationshantering, utbildar inom it-rättslig lagstiftning, erbjuder rådgivning, granskar avtal, agerar
dataskyddsombud, arbetar med regelefterlevnad

Läs mer

Samhällssäkerhet

Certezza kan stödja er i ert arbete med att bygga och förvalta ett säkert samhälle. Vi tillämpar ett holistisk perspektiv på samhällssäkerhet och angriper därför samhällssäkerhetsfrågorna metodiskt utifrån legala, organisatoriska, tekniska och medborgerliga perspektiv.

Läs mer

Informationssäkerhet

Inom informationssäkerhet arbetar vi med riskanalys, informationsklassning, utveckling av styrande dokument, GAP-analys, granskning och revision, utbildning, säker meddelandehantering

Läs mer

Penetrationstest

Certezza identifierar och förebygger sårbarheter, genomför sårbarhetsanalys, penetrationstest, belastningstester, sårbarhetsscanning och utbildning i Säker utveckling

Läs mer

PKI/Krypto

Certezza erbjuder design och införande av PKI, tar fram och implementerar smarta kort, erbjuder Certezza CRL Checker, Certifikat- och kryptoutbildning,

Läs mer

Security Operation Center (SOC)

Certezzas SOC är uppbyggd för att hantera uppkomna händelser hos kunden vilka riskerar att påverka säkerheten.

Läs mer

Certifikat

Certezzas portal för certifikatbeställningar har byggts för att underlätta för våra kunder att både välja och beställa rätt certifikat.

Läs mer

Utbildningar

Vi erbjuder en intressant och aktuell mix av utbildningar inom informations- och it-säkerhet som riktar sig till såväl it-tekniker som till informationssäkerhetsansvariga.

Läs mer

Identity access management (IAM)

Inom IAM erbjuder vi identitenshantering, autentiseingslösningar, Single Sign on, åtkomstkontroll, anslutning till federationer, federationsutbildning

Läs mer

Cybersäkerhet

Inom cybersäkerhet arbetar vi med att säkra de tekniska plattformar som ingår i den grundläggande infrastrukturen. Exempelvis konfiguration och uppsättning av brandväggar, belastningstester, logghantering och hälsocheckar.

Läs mer

Atlassian – Jira – Confluence

Certezza erbjuder kompetens inom Atlassian produkter och olika former av skräddarsydda lösningar för att anpassa produkterna efter just din organisations arbetssätt och behov.

Läs mer

Nyheter

Senaste nytt

Omfattas din organisation av NIS2?

2023-03-02

NIS2 - stärker säkerheten för samhällsviktiga och digitala tjänster. EU har tagit fram ett direktiv som tvingar leverantörer av samhällsviktiga tjänster för att höja säkerheten och uppnå en hög gemensam säkerhetsnivå. NIS2-direktivet innebär i praktiken rapporteringsskyldighet vid incidenter samt arbete med säkerhetsåtgärder. För att leva upp till NIS-direktivet krävs arbete kring IT- och informationssäkerhet. 

Läs mer

Godkänd utfärdare av svensk e-legitimation

2023-03-02

För att bli en godkänd utfärdare av svensk e-legitimation behöver ens e-legitimationslösning bli granskad och godkänd av myndigheten för digital förvaltning (DIGG). För att uppnå detta behöver man möta kraven i DIGG:s tillitsramverk på den tillitsnivå som man önskar få sin e-legitimation godkänd på. Tillitsramverket innehåller krav på allt från teknisk lösning till administrativa och organisatoriska krav. En ansökan behöver skickas in till DIGG som beskriver hur man uppfyller samtliga krav.

Läs mer

E-tjänstelegitimationer

2023-03-02

Hur identifierar sig era anställda sig i tjänsten? Har ni en flerfaktorsautentisering som täcker era behov? En e-tjänstelegitimation är en e-legitimation som är anskaffad av arbetsgivaren med syfte att identifiera sig i tjänsten. Fler och fler tjänster kräver att man har en e-legitimation på en viss tillitsnivå utifrån DIGG:s tillitsramverk.

Läs mer