Vad vi erbjuder kunden

Våra erbjudanden

Juridik

Certezzas jurister tar fram regelverk och processer för informationshantering, utbildar inom it-rättslig lagstiftning, erbjuder rådgivning, granskar avtal, agerar
dataskyddsombud, arbetar med regelefterlevnad

Läs mer

Personal- & Personlig Säkerhet

Ett effektivt skydd av en organisations nyckeltillgångar, personal, information, fysiska tillgångar och rykte/varumärke är beroende av ett integrerat system av analysdrivna säkerhetsåtgärder inom Personalsäkerhet, Fysisk Säkerhet och Informationssäkerhet

Läs mer

Informationssäkerhet

Inom informationssäkerhet arbetar vi med riskanalys, informationsklassning, utveckling av styrande dokument, GAP-analys, granskning och revision, utbildning, säker meddelandehantering

Läs mer

Atlassian – Jira – Confluence

Certezza erbjuder kompetens inom Atlassian produkter och olika former av skräddarsydda lösningar för att anpassa produkterna efter just din organisations arbetssätt och behov.

Läs mer

Identity access management (IAM)

Inom IAM erbjuder vi identitenshantering, autentiseingslösningar, Single Sign on, åtkomstkontroll, anslutning till federationer, federationsutbildning

Läs mer

PKI/Krypto

Certezza erbjuder design och införande av PKI, tar fram och implementerar smarta kort, erbjuder Certezza CRL Checker, Certifikat- och kryptoutbildning,

Läs mer

It-Säkerhet

Inom it-säkerhet arbetar vi med att säkra de tekniska plattformar som ingår i den grundläggande infrastrukturen. Exempelvis konfiguration och uppsättning av brandväggar, belastningstester, logghantering och hälsocheckar.

Läs mer

Penetrationstest

Certezza identifierar och förebygger sårbarheter, genomför sårbarhetsanalys, penetrationstest, belastningstester, sårbarhetsscanning och utbildning i Säker utveckling

Läs mer

Security Operation Center (SOC)

Certezzas SOC är uppbyggd för att hantera uppkomna händelser hos kunden vilka riskerar att påverka säkerheten.

Läs mer

Certifikat

Certezzas portal för certifikatbeställningar har byggts för att underlätta för våra kunder att både välja och beställa rätt certifikat.

Läs mer

Utbildningar

Vi erbjuder en intressant och aktuell mix av utbildningar inom informations- och it-säkerhet som riktar sig till såväl it-tekniker som till informationssäkerhetsansvariga.

Läs mer

Nyheter

Senaste nytt

Apache sårbarhet, zero-day, directory traversal

2021-10-07

Zero-day actively exploited in the wild

Läs mer

SAVE THE DATE – Certezza Säkerhetsdagen 2021-12-07

2021-09-24

Vi har bokat Oscarsteatern tisdag den 7:e december. Deltagartak för allmänna sammankomster & offentliga tillställningar tas bort den 29:e september. Vi längtar efter att ses och dela med oss av kunskaper/insikter och funderingar inom informations och cybersäkerhet. Men vi vill höra med er, vad föredrar ni?

Läs mer

Dags för en säkerhetsskyddsanalys?

2021-09-24

Om cirka en månad, den 27 oktober 2021, debatteras och beslutas förslaget om förstärkningar av säkerhetsskyddslagen (2018:515) av riksdagen. Om förslaget beslutas - vilket det troligen gör - ska myndigheter, regioner, kommuner och privata aktörer från och med den 1 december 2021 som bedriver säkerhetskänslig verksamhet till någon del - utreda behovet av säkerhetsskydd och dokumentera det i en säkerhetsskyddsanalys. Analysen ska ge svar på vad som ska skyddas, mot vilka hot och på vilket sätt. Fram till den 1 december gäller att den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska utreda behovet av säkerhetsskydd och dokumentera det i en säkerhetsskyddsanalys. Frågan är om säkerhetsanalyser görs i tillräcklig omfattning?

Läs mer