Långsiktighet

Vårt öppna och inkluderande synsätt är nyckeln
till ett långsiktigt och hållbart tänkande

Resultat

För oss är det en självklarhet att tänka långsiktigt. Vi vill att ni som kund skall känna er trygga med våra resultat, så väl idag som imorgon.

Engagemang

Informations- och IT-säkerhet är inte bara vår profession, det är vår passion vilket genomsyrar hela vårt engagemang

Juridik

I takt med att teknologin avancerar och digitaliseringen ökar i snabb takt, fortsätter Certezza att fördjupa sin spetskompetens och utöka sin roll i att hjälpa våra kunder med att navigera i frågor som rör IT- och informationssäkerhet.

Informationssäkerhet

Inom området informationssäkerhet säkerställs att information, oavsett dess plats, art eller form hanteras i enlighet med dess skyddsvärde.

IAM (Identity Access Management)

Identity Access Management, IAM, tillser säker åtkomst till känslig information.

PKI / Krypto

Kompetensområdet omfattar Public Key Infrastructure (PKI) och Hardware Security Module (HSM).

certezza infrastruktur

IT-säkerhet

Kompetensområde Infrastruktur arbetar med att säkra de tekniska plattformar som ingår i den grundläggande infrastrukturen där vi är den naturliga parten för säker arkitektur och design

certezza penetrationstest

Penetrationstest

Certezza har lång erfarenhet av säkerhetrevisoner och förespråkar att man angriper säkerhetsfrågor på ett djuplodande sätt för att åstadkomma Defense In Depth

Utbildningar

Området IT- och informationssäkerhet är stort. Vi erbjuder en intressant och aktuell mix av kurser som riktar sig till såväl IT-tekniker som till informationssäkerhetsansvariga.

certezza support

Support SOC

Certezzas Security Operations Center (SOC) är en centraliserad enhet med dedicerad personal som vardagligen arbetar med säkerhetsfrågor på teknisk samt organisatorisk nivå