Säker rekrytering

2019-05-29
Certezza har tagit fram tjänsten Säker rekrytering där vi hjälper er som kund att genom ett holistisk angreppssätt ta sikte på aktiviteter kring säker rekrytering i fyra faser:
  1. Inför rekryteringen
  2. Själva rekryteringen
  3. Löpande uppföljning
  4. Avslut av anställning.

Metod och genomförande
Övergripande målsättningar som vi önskar uppnå inkluderar:

  • Reducera risken av att personal rekryteras som kan bli ett säkerhetsproblem
  • Minimera sannolikheten att existerande medarbetare blir ett säkerhetsproblem
  • Reducera risken av insideraktiviteter, skydda organisationens tillgångar och när nödvändigt utreda misstankar och vidta disciplinära åtgärder om så är påkallat
  • Implementera riskavvägda, proportionerliga och balanserade säkerhetsåtgärder

 

Utgångspunkten i arbetet är en riskanalys av personalens befattningar och roller där varje befattning bör placeras i en kategori (förslagsvis: Grön – Gul – Röd) baserat på dels graden av känslighet i arbetet som personen utför samt dels på graden av känslighet i information som personen får ta del utav.

Graden av känslighet bör utgå ifrån ett konsekvensperspektiv. Baserat på vilken kategori som befattningen eller rollen placerats i bör därefter ett antal säkerhetshöjande åtgärder kopplas på.
Observera att för den typ av befattning eller roll som kommer att ta del av uppgifter eller verksamhet som omfattas av sekretess enligt lagen om Offentlighet och Sekretess (2009:400) och berör Sveriges säkerhet, och därmed även av lagen om Säkerhetsskydd (2018:585), gäller särskilda lagstadgade säkerhetsskyddsåtgärder.

 

Vill du veta mer? Kontakta sales@certezza.net eller 08-791 92 00