Incident

Omedelbar hjälp när du behöver den - det är ledstjärnan för Certezzas incidenthantering.

När du upptäcker ett intrång eller misstänker att företagets resurser missbrukas är det ofta svårt att exakt veta vad som ska göras och av vem. Det är ofta väldigt svårt att få en överblick över incidentens omfattning och dess möjliga konsekvenser. I arbetet efter en inträffad incident kanske polisen ska kontaktas och polisanmälan göras, då är det viktigt att samla in information och dokumentera på ett korrekt sätt. Insamlingen av fakta och dokumentationen av iakttagelser måste ske så att bevis säkras, inte förstörs och är fungerande i en eventuell rättslig process.

En genomgång och analys av en incident kan vara bra att göra även om situationen inte är akut. Incidentanalysen kan då påvisa eller kartlägga hur information och andra resurser har hanterats, eller inte hanterats i företagets IT-miljö. Det är därför som Certezza, med många års erfarenhet inom informations- och IT-säkerhet, erbjuder tjänster kopplade kring incidentutredning av både akut och icke akut karaktär.

Om du är i behov av akut hjälp eller rådgivning tveka inte att kontakta incident@certezza.net eller +46-8-791 92 00.

Incidenthanteringsfunktionen är tillgänglig dygnet runt om så är avtalat (kontrollera ditt avtal för detaljer såsom kontaktinformation, anvisningar etc.). I övriga fall slussas incidentärenden via vår support.