Säker Digital Kommunikation (SDK)

Inom offentlig förvaltning används i dag fortfarande fax för att skicka dokument med känsligt innehåll, som sekretessbelagd information inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. Fax har stora begränsningar gällande teknik och säkerhet.

Säker Digital Kommunikation (SDK) bygger på ett ramverk från EU och är i Sverige ett nationellt samverkansprojekt för en säker och enhetlig hantering av denna typ av känslig information inom offentlig verksamhet. Det började implementeras i Sverige 2018 och införs i allt fler verksamheter där det ersätter fax, brev och telefon. Även privata utförare med offentligt finansierade uppdrag inom offentlig förvaltning kan använda SDK.

Ju fler verksamheter som inför SDK, desto mer ökar kraven på att andra följer efter.

Arbetet att införa SDK reglers i Sverige av DIGG (Myndigheten för Digital Förvaltning) och Inera, som är kommunernas och regionernas digitaliseringsbolag.

De verksamheter som inför SDK organiseras i en så kallad federation med gemensamma standarder. Inera är federationsägare med ansvar att att godkänna mjukvaran hos de som vill ansluta. DIGG ansvarar för att godkänna anslutningarna av de lokala systemen till den gemensamma infrastrukturen.

Att införa SDK och bli medlem i federationen kräver kunskap och erfarenhet. Både tekniska och administrativa krav måste uppfyllas.

Certezza har varit med från början 2018 och har hjälpt många verksamheter i offentlig förvaltning att införa lösningen. För den administrativa anpassningen kan Certezza erbjuda en helhetslösning, inklusive projektledning.

 

“Vi hjälper verksamheten att uppfylla de tekniska och administrativa kraven för att införa SDK.”

Roger Forsberg, teknisk säljare på Certezza med lite extra intresse för SDK

Allt från de tekniska komponenterna, den meddelandetjänst och accesspunkt som krävs och administration runt SDK. Vi testar, sätter i produktion och kan sköta det löpande underhållet efter att allt är godkänt om så önskas.

Är ni osäkra på om ni uppnår kraven inom SDK?

Kontakta Certezza på sales@certezza.net

 

Kontakta mig!