Säker digital kommunikation (SDK)

2019-12-20
Inera driver ett projekt, Säker digital kommunikation (SDK) för att möjliggöra kommunikation mellan olika aktörer inom offentlig sektor.

Från ett säker meddelandeperspektiv finns två viktiga saker att veta om projektet:

1. Projektet levererar ett tekniskt ramverk, dvs dokumentation snarare än infrastruktur.  Tanken är att offentliga sektorns organisationer och deras respektive leverantörer ska kunna använda ramverket för att skapa kommunikationslösningar mellan varandra.

Någon teknisk lösning levereras inte.

2. Endast kommunikation mellan offentlig sektors aktörer är inom ramen för projektet. Kommunikation med medborgare ingår exempelvis inte.

TDialog kompletterar SDK erbjudandet på ett utmärkt sätt. Ni kan använda TDialog för att kommunicera internt inom organisationen och med medborgare, samtidigt som TDialog  agerar meddelandeklient för att skicka till andra aktörer inom SDK-ramverket.  All säker meddelandekommunikation kan alltså göras inom samma lösning.

Läs mer HÄR

För mer info kontakta Certezza via sales@certezza.net eller 08-791 92 00