SDK, Signe och e-underskrifter – INSTÄLLT

På grund av rådande omständigheter avseende Corona-viruset och för allas säkerhet har vi beslutat att flytta fram datumet för detta seminarium.
Intresset är stort, men vi vill inte riskera att bidra till eventuell spridning genom att samla många människor på samma plats. Hoppas på er förståelse.

Vi återkommer inom kort med ett nytt datum!

 

**********************************

Först kom kuriren, sedan kom telefonen och sedan kom faxen.

Därefter har det varit decennier av väntan för att möta det allt växande behovet av utbyte av säkra meddelanden över organisationsgränser. När den nya förvaltningslagen trädde i kraft den 1 juli 2018 ändrade domstolarna sitt arbetssätt när de inte längre var skyldiga att kommunicera via fax. Parallellt beviljades Länsstyrelsen i Uppsala MSB’s 2:4-anslag för att säkra informationsutbytet mellan länsstyrelserna och deras samarbetspartners vilket bland annat resulterade i kryptodatorn Signe för filkryptering som nu rullas ut. Parallellt initierade Inera projektet Säker Digital kommunikation (SDK). Under våren 2019 utbytte Arbetsförmedlingen och Skövde kommun det första säkra meddelandet i enlighet med SDK-specifikationerna.

Seminariet ger en dagsaktuell bild av det initiativ som SDK och Signe arbetar med och sätta dessa i sina rätta sammanhang kopplat till informationsklass och användningsområden. Vi vill också visa hur marknaden för SDK utvecklas samt hur SDK kan implementeras och tillämpas. Vi avslutar med ett kort användningsfall där vi kopplar ihop det säkra meddelandeutbytet till det växande behovet av elektroniska underskrifter i enlighet med eIDAS-förordningen.

Vi har bjudit in talare från SKR, Storsthlm och Nacka kommun som  ger sina syn på detta utifrån flera olika perspektiv.

Varmt välkomna!