I väntan på Säkerhetsdagen – 1:a december 2020

I år var planen att slå upp portarna för den 24:e gången i ordningen för vår Säkerhetsdag. Men i år är ingenting sig likt.

Länk till Live-eventet

I väntan på nästa Säkerhetsdag kör vi därför ett virtuellt eftermiddagsseminarium fyllt med aktuella utmaningar inom cyber, informations- och it-säkerhet.

Program 1:a december 2020

Välkommen!
Ett kort prat om stundens allvar, det nya normala och dagens program.
Läget i Sverige och omvärlden
Ransomware-hotet mot vården och de aktuella händelserna hos SopraSteria, Gunnebo och Folksam är kanske exempel på effekter av Coronan? Den accelererat digitaliseringen har inte gått någon förbi med. Det har öppnar upp nya arbetssätt, nya attackytor och även brottsligheten har situationsanpassats. Till detta ska adderas den dramatiska situationen i USA och sedan tidigare de ökade intresset från Ryssland, Kina och Iran.
Säkerhetsskydd, 5G och frekvensutredningen
PTS diskvalificerade anbudsgivare i den kommande frekvensauktionen som använder leverantörerna Huawei och ZTE efter påtryckningar från Säkerhetspolisen och Försvarsmakten. Gav verkligen frekvensutredningen verkligen PTS den möjligheten?
Schrems II
GDPR-utmaningen när Privacy Shield fallit
CLOUDact
OSL-utmaningen, röjandeproblematiken och nu e-evidence i EU
Allt mer svårartad kravställning
Mängden tjänster ökar och kravställningen av dem är inte sällan komplicerad. Vi får ofta frågan hur skyddsvärd information exempelvis en videokonferenslösning kan bära och nu med Schrems II om om standardavtalen (SCC) möter kraven. Vi exemplifierar med att använda kravkatalogerna i LISa och KLASSA.
Är bankomaten närmare än vad du anar?
Vi följer upp fjolårets presentation på Säkerhetsdagen där ett antal MIFARE-hack demonstrerade. Vi visade inte allt då med hänsyn till att alla sårbarheter inte var lösta. Nu presenterar vi hur de verkligen var för att fler ska kunna förstå vikten av en hel lösning måste hänga ihop.
Krypto som skyddsåtgärd ur ett regulatoriskt perspektiv
Är en krypterad personuppgift inte längre är en personuppgift? Är kypto ett skydd mot röjande, eller är det ändå ett röjande?
Krypto som skyddsåtgärd ur ett tekniskt perspektiv
Office 365 är det återkommande exemplet på molntjänst där en rad utmaningar väntar. Hur långt har Microsoft kommit med sina skyddsåtgärder. Är double key encryption (DKE) och Microsoft Information Protection (MIP) lösningen på utmaningen? Är det ens görbart i praktiken?
De elektroniska underskrifternas sega och spretiga intåg
Juridiskt är det en underskrift, men många fortsätter använda begreppet signering som rent juridiskt är något annat. Den statliga utredningen om betrodda tjänster har till uppgift att klarlägga när avancerade respektive kvalificerad underskrifter ska användas. Med tanke på att de flesta underskrifter är ingendera så är behovet stor av nationell vägledning. Förmågan att verifiera underskrifter och inte minst arkivera dem är en utopi för merparten. Parallellt kör Adobe sitt spår som man också har att förhålla sig till.

Vi ser fram mot att ses virtuellt!

För att delta behöver ni anmäla er via detta formulär. En inbjudan med länk skickas ut i god tid innan eventet till angiven mailadress.

Tid

Klockan 15:00 - 17:45, 1:a december 2020

Plats

Eventet är digitalt. Länk skickas till den mailadress som anges vid anmälan.

Kostnad Seminariet är kostnadsfritt. Anmälan

Anmälningsformulär - Digitalt Event

    Du kan läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter här.