Hälsocheck

När det handlar om säkerhetsutrustning ska den kontrolleras med jämna mellanrum för att säkerställa att den fortfarande uppfyller sitt syfte. Till exempel kan man behöva justera regelverk på grund av att förutsättningar förändrats, uppgradera till senare versioner, inte bara för att få ny funktionalitet utan även för att täppa till eventuella brister eller till och med sårbarheter.

Certezza erbjuder tjänsten hälsocheck av säkerhetslösning som en del i det fortlöpande säkerhetsarbetet. I tjänsten ingår

  • intervju av driftpersonal
  • genomgång av konfiguration
  • rapport med åtgärdsplan

 

Hälsochecken kan beställas för brandväggar, antispamlösningar och autentiseringslösningar. Exempel på produkter som omfattas är Clavister, Check Point, Forcepoint, WatchGuard, Halon och Portwise.

 

Kontakta Certezza via sales@certezza.net för mer information!

Hälsocheck erbjuds inom dessa kompetensområden: