ISO stöd i att hantera kriser och katastrofer (t ex Covid-19)

2020-04-15
ISO tillhandahåller under en begränsad tid vissa nyckelstandarder för gratis påseende (dvs ej nedladdning) på temat stöd i att hantera kriser/katastrofer

 

De standarder som är tillgängliga för påseende är:

  • ISO 22301:2019 Security and resilience – Business continuity management systems –Requirements (Samhällssäkerhet – Ledningssystem för kontinuitet)
  • ISO 22395:2018 Security and resilience – Community resilience – Guidelines for supporting vulnerable persons in an emergency (Säkerhet och resiliens – Samhällets resiliens – Vägledning för att stödja sårbara personer i en nödsituation)
  • ISO 22320:2018 Security and resilience – Emergency management – Guidelines for incident management (Säkerhet och resiliens – Terminologi)
  • ISO 22316:2017 Security and resilience – Organizational resilience – Principles and attribute (Säkerhet och resiliens – Samhällets resiliens – Vägledning för planering av spontanfrivilligas engagemang)
  • ISO 31000:2018 Risk management – Guidelines (Riskhantering – Vägledning)