Workshop – EU:s nya dataskyddsförordning

2015-12-30

EU:s nya personuppgiftslagstiftning ersätter Personuppgiftslagen (PuL) i Sverige och motsvarande lagar i alla EU-länder. De nya reglerna kan antas av EU redan under 2016, och träder i kraft två år därefter.

Frågorna är många kring de nya reglerna för behandling av personuppgifter:

  • “Privacy by design” – vad innebär det?
  • Måste alla integritetsbrott rapporteras?
  • Årliga riskanalyser och “Privacy Impact Assessment” – vad innebär det?
  • Vad menas med rätten att bli bortglömd?
  • Aktivt samtycke – vad är det?

Får dataskyddsförordningen konsekvenser för er hantering av personuppgifter?
Har ni idag kontroll och tydliga riktlinjer för hur personuppgifter ska hanteras? Om inte, så kanske dessa måste skapas eller uppdateras. Kan ni idag visa att ni har samtycke för behandling av personuppgifter enligt de ändamål som ni angivit? Har personuppgifter i er organisation rätt skydd? Har ni gjort riskanalyser och ”Privacy Impact Assessment” så att ni vet detta? Vilka andra processer och rutiner behöver tas fram eller uppdateras för efterlevnad.

Inbjudan till workshop hos kund

Vi på Certezza har kunskapen om den nya dataskyddsförordningen, och erbjuder en workshop om hur er organisation påverkas av EU:s kommande lagkrav. Kontakta oss för att boka in en workshop hos er som vi skräddarsyr för just er organisation. Under workshopen går vi igenom de heta delarna i förordningen, samt ger konkreta förslag på åtgärder för dig som ansvarar för PuL och registerförteckningar.

Ett axplock ur workshopen:

  • Information – Vi går igenom dataskyddsförordningen
  • Checklista – Utifrån er hantering och miljö tar vi fram en checklista med relevanta punkter och vad som ska vara på plats för efterlevnad enligt paragraferna
  • GAP-analys – Vi identifierar skillnaden mellan nuläget och vad som ska vara på plats för att efterleva dataskyddsförordningen
  • Åtgärdslista – Vi tar fram en plan med aktiviteter för att uppnå målet

Anmäl intresse

För frågor och bokning av workshop kontakta Certezza Sales:
E-post: sales@certezza.net
Telefon: 08-781 92 00