WatchGuard XCS v10 Update 3 är nu tillgänglig

2015-02-11

WatchGuard har släppt Update 3 till XCS v10.0. Denna uppdatering innehåller ett par nya funktioner samt löser flera tidigare rapporterade buggar.

Nya funktioner och förbättringar

  • Search Mail Routes – Sidan har designats om och ett sökfält har lagts till för enklare hantering av mail routes.
  • TLS Mail Encryption – Hantering av TLS Site policys har förenklats genom förbättrad design på sidan samt att en sökfunktion och möjlighet till att ladda upp listor med TLS site policies lagts till.
  • HTTP Proxy Caching – Möjlighet till att stänga av cachefunktionen i HTTP Proxy.
  • Content Scanning – Förbättrat stöd för innehållsscanning i Microsoft Office 2013 dokument.
  • URL Block Lists – Stöd för att klassa länkar till redirect och URL förkortningstjänster som spam.
  • URL Block Lists – Namnserveruppslag på URL-länkar kan utföras, namn och IP-adresser som hanteras av namnservrar för att tillhandahålla tjänster till spamkällor och annan skadlig verksamhet kan blockeras och klassas som spam. Detta innebär att möjliga spamkällor kan blockeras innan spamdomäner lagts till i andra blocklists.
  • SecureMail – Stöd för lokala SecureMail nyckelservrar.
  • McAfee Anti-Virus – Antivirusmotorn har uppgraderats till senaste versionen, v5700.

Buggrättningar

[82445]FreeBSD-SA-14:19.tcp
[82446]FreeBSD-SA-14:18.openssl
[83072]FreeBSD-SA-14:23.openssl
[83073]FreeBSD-SA-14:24.sshd
[83616]FreeBSD-SA-14:28.file
[83617]FreeBSD-SA-14:29.bind
[75870]Nya tillåtna klienter i SNMP-konfigurationen adderas korrekt.
[79738]Rapporter för e-postadresser med specialtecken genereras nu korrekt.
[82531]Mailkarantän visas nu korrekt i Google Chrome (v37 och högre).
[82702]Användarimport via LDAP från multipla källor genererar inte längre systemlatens.
[82993]Ogiltiga HTTP requests skapar inte längre processeringsfel i HTTP Web Proxy scannern.
[83138]Ryska tidszoner har uppdaterats.
[82040]Bifogade filer med vissa typer av kontrolltecken orsakar inte längre rapportgenereringsfel.
[82151]Validering av tillåtna nätverk i HTTP Proxyn sker nu på korrekt vis.
[82537]LDAP bind försök fallerar inte längre vid omedelbara LDAP-uppslag såsom LDAP-mottagare, alias eller routing.
[82676]Fel i HTTP Proxy authentication portalen sker inte längre efter uppdatering till XCS v10.0 Update 2.
[83794]En sårbarhet i ntpd (CVE-2014-9295 / VU#852879) är nu löst.

 

Kontakta Certezza Support vid frågor,
E-post: support@certezza.net
Telefon: 08-791 92 00