Certezza Security Operation Center (SOC)

Certezzas Security Operations Center (SOC) är en centraliserad enhet med dedikerad personal som vardagligen arbetar med säkerhetsfrågor på teknisk samt organisatorisk nivå.

Vår SOC är den centrala funktion som arbetar förebyggande för att upptäcka samt sanera säkerhetshot. Syftet är att säkra information samt minimera eventuell påverkan i samband med yttre eller inre hot.

Certezzas SOC är uppbyggd för att hantera uppkomna händelser hos kunden vilka riskerar att påverka säkerheten. Genom proaktiv övervakning är vårt mål att tidigt se dessa risker och påbörja prioriterade aktiviteter innan kunden drabbas.

 

tät dialog med kundens personal och Certezzas säkerhetsexperter

Via tät dialog med kundens personal, Certezzas säkerhetsexperter tillsammans med en tydlig process har vi en stabil grund för att på ett strukturerat sätt anpassa oss till kundens specifika behov. Gemensamt för vår kundbas är att kraven på säkerhet samt tillgänglighet är mycket högt då konsekvenserna av en incident kan vara ekonomiska, olagliga eller i värsta fall utgöra fara för individers säkerhet.

Informationssäkerhet och it-säkerhet hänger idag tätare ihop än tidigare vilket medför att Certezzas SOC hanterar uppdrag inom allt från autentisering, identifiering, intrångsförsök till mer traditionella nätverksuppdrag. Våra kunders höga krav gör att vi som organisation innan avtalstecknande säkerställer krav, dokumentation och överenskommen arbetsstruktur då intentionen är att kontinuerligt överträffa kundens målbild. Oavsett vilken nivå ett företag önskar ha på sin säkerhet så kan Certezza hjälpa dig med allt från rådgivning till ett fullskaligt SOC-åtagande.

Security Operations Center är en funktion som varje organisation bör ha i någon form. Konstant övervakning av säkerhetshot och förmågan att minimera dess påverkan är det enda sättet att upprätthålla organisationers säkerhet. En modern SOC handlar inte bara om att övervaka säkerheten utan även om förmågan att hantera säkerhetshot.

Idag utsätts dessvärre företag av riktade attacker, exempelvis Malwareattacker vilket inte kan hanteras av traditionella säkerhetsverktyg som brandväggar och antivirus. I det fall olyckan är framme finns Certezzas incident-team som med en tydlig och dokumenterad incidentprocess hjälper kunden. Detta team initieras av vår SOC.

Inom Certezza finns ett antal SOC relaterade tjänster för att forma en flexibel kundleverans. Om du är i behov av produktrelaterade it-säkerhetsrådgivning kontakta

support@certezza.net eller ring 08-791 92 00
Kontakta mig!