Samhällssäkerhet

För att kunna värna de grundläggande värden och tillgångar som kännetecknar ett fritt, demokratiskt, oberoende och tryggt land behövs ett robust och säkert samhälle.

Ett sådant samhälle karaktäriseras av en förmåga att kunna skydda sina invånares liv och hälsa, egendom och politiska och intellektuella frihet. Det kräver i sin tur en god förmåga att skydda samhällsviktig verksamhet liksom en kapacitet att kunna hantera samhällskriser när de uppstår. Sådana förmågor bör finnas på samhällets alla nivåer och ett särskilt ansvar för dom vilar på kommuner, regioner, staten och näringslivet. Dessa aktörer har ett grundläggande ansvar för att vårt samhälle ska fungera i alla lägen och kunna hantera hot och olyckor som riskerar att äventyra funktionaliteten i det. Ytterst ska samhällets säkerhet på olika nivåer bidra till Sveriges hela säkerhet.

Certezza kan stödja er i ert arbete med att bygga och förvalta ett säkert samhälle. Vi tillämpar ett holistisk perspektiv på samhällssäkerhet och angriper därför samhällssäkerhetsfrågorna metodiskt utifrån legala, organisatoriska, tekniska och medborgerliga perspektiv.

Inom området samhällssäkerhet ger vi stöd och råd i följande områden:

  • Säkerhetsskydd
  • Stöd och utveckling i säkra rekryteringsmetoder
  • Stöd i utveckling organisationer
  • Riskanalyser
  • Kontinuitetshantering
  • Övning och utbildning
  • Utvärdering av händelser eller övningar
  • Metodutveckling

Kontakta mig!